Hoofdlijnen bij sluiten van arbeidsovereenkomst

Checklist

PDF 249.25 kb

publicatiedatum 13-08-2019

Download deze tool
Bij het in dienst nemen van een werknemer is het belangrijk dat de werkgever goede afspraken met hem maakt. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt over een eventuele proeftijd, de looptijd van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke vastlegging van die afspraken is raadzaam en soms zelfs verplicht.