Welke leeftijd is de pensioengerechtigde leeftijd bij een pensioenontslagbeding?

28 mei 2021

Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar, welke leeftijd is dat? De AOW-gerechtigde leeftijd of de pensioendatum uit het pensioenreglement?

Met de woorden 'pensioengerechtigde leeftijd' kunnen twee leeftijden worden bedoeld: de pensioendatum uit het pensioenreglement of de datum waarop de werknemer aanspraak maakt op AOW.

Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om in ieder pensioenontslagbeding uit te leggen welke van de twee data u bedoelt.

Uitleg op basis van de CAO-norm of de Haviltex-maatstaf?

Er zijn twee manieren om bedingen uit te leggen. Dat is door middel van de CAO-norm of door middel van de Haviltex-maatstaf.

  • De CAO-norm houdt in dat aan een bepaling een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Hierbij is in beginsel de letterlijke betekenis van de woorden, gelezen in het licht van de gehele tekst, van doorslaggevende betekenis. Het gaat hierbij dus niet om de bedoelingen van de partijen.
  • Bij de Haviltex-maatstaf is het niet genoeg om alleen naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er moet ook worden gekeken naar de betekenis die partijen aan de tekst gaven bij het maken van de afspraak en wat ze over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Betekenis 'pensioengerechtige leeftijd' op basis van de CAO-norm

De kantonrechter in Den Haag besloot recent dat het pensioenontslagbeding op basis van de CAO-norm moet worden uitgelegd.

De kantonrechter oordeelde vervolgens dat op basis van de CAO-norm, volgens normaal spraakgebruik, met deze woorden de AOW-leeftijd wordt bedoeld. Dit kan alleen anders zijn als in de arbeidsvoorwaardenregeling of het pensioenontslagbeding duidelijk is afgesproken dat een andere leeftijd is bedoeld.

In een eerdere zaak oordeelde kantonrechter Den Haag hetzelfde.

Rechtbank Den Haag, 19 mei 2021, ECLI (verkort): 5157