Asscher is bereid om WWZ te wijzigen

10 maart 2016 | Door redactie

Afgelopen week was de Tweede Kamer in de weer met de Wet werk en zekerheid, maar vooralsnog verandert er weinig. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil z’n wet tijd geven.

Nadat er vorige week een rondetafelgesprek over de Wet werk en zekerheid (WWZ) plaatsvond, volgde gisteren het Tweede Kamerdebat. Minister Asscher kreeg hierbij veel kritiek op de effecten van zijn wet. Hoewel de bewindsman aangaf de afgegeven signalen serieus te nemen, is hij van mening dat het te vroeg is om de wet al af te serveren. Wel is hij bereid om enkele veranderingen door te voeren als dit nodig blijkt te zijn. Zo liet de minister weten het in stand houden van de transitievergoeding na twee jaar ziekte te willen heroverwegen.

Volgens critici heeft WWZ ongewenste uitwerking

Voor het debat was er al vanuit diverse hoeken ongenoegen geuit over de WWZ (tools). De kritiek kwam onder meer van de politiek, juristen en werkgevers(organisaties). De intentie van de wet zou wel deugen, maar de uitwerking in de praktijk zeker niet: ontslag (tools) is niet eenvoudiger geworden en het aantal flexibele contracten neemt toe.
Minister Asscher heeft aan werkgevers- en werknemersorganisaties gevraagd om verbeterpunten met elkaar concreet te maken. De minister zal vervolgens met ze in gesprek gaan. Hij verwacht die gesprekken voor de zomer af te ronden en de Tweede Kamer dan hierover te informeren.

Maatwerk in cao nog niet van de grond gekomen

In het debat ging de minister ook in op de problemen rondom de nieuwe ketenbepaling. Hij stelde dat bij er bij ontevredenheid over de wettelijke bepalingen maatwerk in de cao mogelijk is. Eerder bleek dat cao-partijen nog geen gebruik maakten van die optie. In de tussentijdse bevindingen van de door de minister aangestelde ‘verkenner seizoensgebonden arbeid’ De Waal blijkt dat er ook voor de sectoren met seizoengevoelig werk nog steeds weinig cao-afspraken zijn gemaakt. De Waal zal voor 1 mei 2016 zijn definitieve bevindingen rapporteren.