WAB gepubliceerd: wijzigingen in arbeidsrecht per 2020

8 november 2018 | Door redactie

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is naar buiten gebracht. In hoofdlijnen komt het wetsvoorstel overeen met de eerdere conceptversie. Er staat werkgevers het nodige te wachten.

De WAB moet zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan een groot aantal maatregelen, die in 2020 in werking moeten treden. Sommige regels zijn nieuw, andere zijn terug van weggeweest. Zo wordt de maximale duur van een tijdelijk dienstverband weer drie jaar. Deze regel van de ketenbepaling bestond ook vóór de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Tweede Kamer gaat zich de komende tijd buigen over het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, is er voor definitieve invoering van de WAB ook nog de goedkeuring van de Eerste Kamer nodig.

Vernieuwingen in regels voor ontslag en werk met flexkrachten

In het kort wijzigt het kabinet het volgende in de regels voor arbeidscontracten, flexwerk en ontslag:

Commissie onderzoekt benodigde arbeidsregels voor de toekomst

Op een later moment komt minister Koolmees ook nog met wetsvoorstellen voor de positie van zzp’ers en voor ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Op de langere termijn is mogelijk een grondigere wijziging nodig van het stelsel van arbeidsrecht en sociale zekerheid en bijbehorende fiscale regels. Minister Koolmees heeft hiervoor een commissie ingesteld. Deze commissie gaat onderzoeken of de regulering van werkenden en arbeids- en opdrachtrelaties verder moet worden aangepast om het te laten aansluiten op de arbeidsmarktsituatie nu en, voor zover te voorzien, in de toekomst. Op uiterlijk 1 november 2019 brengt de commissie een rapport uit aan de minister.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking