Geen aanpassing van regels voor nachtwerk

2 januari 2018 | Door redactie

Recent bracht de Gezondheidsraad een vernieuwd advies uit aan het ministerie van SZW over nachtwerk. De raad adviseert nachtwerk zo veel mogelijk te beperken en de Arbeidstijdenwet aan te passen. Dat is het ministerie vooralsnog niet van plan, zo blijkt uit een kamerbrief.

Beperk nachtwerk zo veel mogelijk, zo stelt de Gezondheidsraad in haar laatste advies (pdf) aan het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW). Nachtwerk is schadelijk voor de gezondheid; het vergroot het risico van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen. Dat risico neemt toe naarmate de periode waarin nachtwerk wordt gedaan langer is. De Gezondheidsraad deed daarom in haar advies ook de aanbeveling om de Arbeidstijdenwet (tools) aan te passen. Dat gaat voorlopig niet gebeuren, zo blijkt uit een brief (pdf) van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

Geen concrete aanbeveling maximale duur

De Gezondheidsraad adviseert om een maximum voor de duur (het aantal jaren) dat een werknemer nachtwerk mag doen op te nemen in de Arbeidstijdenwet. Omdat de raad hiervoor geen concrete aanbeveling geeft en nog geen wetenschappelijke onderbouwing kan geven voor een maximale duur, neemt de staatssecretaris geen maatregelen. De Arbeidstijdenwet regelt het maximum aantal nachtdiensten (tool) dat een werknemer mag draaien en schrijft de rusttijden tussen die diensten voor. Als een werknemer meer dan één uur werkt tussen 0:00 uur en 6:00 uur, is dit volgens de wet een nachtdienst.