Moet een werknemer worden doorbetaald tijdens de pauze?

24 juli 2019

Er is binnen onze onderneming discussie ontstaan over het wel of niet doorbetalen van loon tijdens de pauze. Hoe steekt dit wettelijk in elkaar?

De Arbeidstijdenwet kent regels over hoeveel pauze een werknemer tijdens een dienst minimaal moet krijgen. Elke werknemer heeft wettelijk recht op een pauze, oftewel een onderbreking tijdens een dienst. Maar hier geldt wel een restrictie: de werknemer heeft op grond van de Arbeidstijdenwet namelijk pas recht op pauze als hij per dienst meer dan vijf en een half uur moet werken. Dit wettelijke recht op pauze geldt dus bijvoorbeeld niet als een werknemer slechts een halve dag werkt.

Minimaal 30 minuten pauze 

Tijdens een dienst die langer duurt dan vijf en een half uur moet de werknemer minimaal dertig minuten pauze, aaneengesloten of in twee blokken van één kwartier, krijgen. Een pauze moet minimaal vijftien aaneengesloten minuten duren. Drie blokken van tien minuten zijn dus niet toegestaan. Omdat kortere werkonderbrekingen niet als ‘pauze’ zijn aan te merken, worden ze per definitie doorbetaald. Dat geldt niet voor langere pauzes, zoals een lunchpauze. U bent niet verplicht om de werknemers tijdens de pauzetijd loon door te betalen. Het is mogelijk om een werknemer die acht uur per dag aan het werk is maar zeven en een half uur uit te betalen. Een werknemer die acht uur wil krijgen uitbetaald, blijft langer op het werk.