Geen compensatie voor feestdag in weekend

22 december 2010 | Door redactie

Zoals u weet, vallen kerst en nieuwjaar dit jaar op zaterdag en zondag. Voor de werkgever is dat een voordelige zaak. De meeste medewerkers werken in het weekend toch al niet, dus hoeft de werkgever het loon niet extra door te betalen. Of moet hij compensatie geven voor die feestdagen in het weekend?

Op feestdagen zijn de meeste organisaties gesloten. Medewerkers die anders op die dag gewerkt zouden hebben, moeten gewoon loon krijgen voor die dag. Voor de werkgever is dat een ongunstige situatie; hij moet immers wel salaris betalen, ook al staat er geen productiviteit tegenover. Voor werkgevers is het dus voordelig als Kerst en Nieuwjaar precies in het weekend vallen. Hij hoeft hier geen compensatie voor te geven. De medewerkers hebben in de meeste gevallen dus gewoon pech. Er is nu eenmaal geen wettelijke regel die zegt dat werkgevers in dit soort gevallen compensatie moeten bieden.

Feestdagen niet afboeken als vakantiedagen

De basisregels voor vakantiedagen in de wet zijn vrij eenvoudig. Werknemers bouwen volgens het Burgerlijk Wetboek met het verrichten van arbeid waar loon tegenover staat vakantierechten op. Per jaar hebben ze recht op minstens viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Zondagen en algemeen erkende en religieuze feestdagen waarop volgens plaatselijke gewoonte vrijaf wordt gegeven mogen niet worden afgeboekt als vakantiedagen. Maar als dit soort feestdagen op een dag vallen waarop een medewerker toch al niet zou werken (bijvoorbeeld het weekend), krijgt de medewerker niet een extra dag als compensatie. 

Afwijkende afspraken in cao

In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die voor uw organisatie geldt, kunnen wel afwijkende afspraken zijn gemaakt. Die kunnen er alsnog voor zorgen dat werknemers recht hebben op extra vrije tijd ter compensatie van de verloren feestdag..

Bijlagen bij dit bericht

Opname van vakantiedagen
E-learning | VideoCollege 9 minuten
Feestdagen en jaarurensysteem
Tools | Rekentools