Nu informeren over wijziging collectieve zorgverzekering

1 november 2022 | Door redactie

Vanaf 2023 kunnen werknemers geen korting meer ontvangen op de zorgpremie via een collectieve zorgverzekering. Werkgevers doen er goed aan het personeel hier nu over te informeren. Daarbij valt ook aandacht te schenken aan andere maatregelen die de financiën van werknemers raken.

De mogelijkheid voor een premiekorting voor werknemers met een collectieve zorgverzekering komt per 1 januari 2023 ten einde (artikel). Dit jaar mogen werknemers nog een korting van maximaal 5% ontvangen. Het nieuwe verbod geldt voor de premie op de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering is nog wel een collectiviteitskorting toegestaan. Als een werkgever een collectieve zorgverzekering heeft geregeld, doet hij er goed aan werknemers te informeren over het vervallen van de korting, de eventuele andere wijzigingen in de collectieve zorgverzekering en de kenmerken die deze verzekering nog wel aantrekkelijk maken. Zo nodig kunnen werknemers dan op zoek naar een alternatief. De werkgever moet niet wachten met de communicatie, want de jaarlijkse periode voor een overstap naar een andere zorgverzekering begint op 12 november 2022.

Ook informatie over maatregelen rond inflatie

Vanwege de hoge inflatie is de informatievoorziening extra belangrijk. Veel werknemers zullen kritisch naar hun uitgaven kijken. Werkgevers kunnen daarom overwegen om dit najaar personeel niet alleen te informeren over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering, maar gelijk ook over andere maatregelen die van invloed zijn op de portemonnee. Denk aan loonsverhogingen of andere vormen van compensatie (artikel), wijzigingen in de reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding en veranderingen in de pensioenregeling. De werkgever zou zelfs de koopkrachtmaatregelen van de overheid in dit overzicht kunnen opnemen.
Daarnaast is het een optie om te benoemen waar werknemers terechtkunnen voor (extern) advies over het op orde houden of brengen van hun persoonlijke financiën. Door ondersteuning te bieden bij (dreigende) schulden (artikel), beperkt de werkgever negatieve effecten op het werk.

Voor meer administratieve, fiscale en personeelsgerelateerde tips om het zakelijke jaar goed af te sluiten, gaat u naar rendement.nl/eindejaarstips.