Arbocatalogus

Volgens de wet moet uw organisatie voldoen aan de voorschriften voor veilig en gezond werken. Maar u mag zelf invullen op welke manier dat gaat gebeuren. Dit legt u vast in een zogenoemde arbocatalogus. Meestal wordt een arbocatalogus op brancheniveau samengesteld. De Inspectie SZW controleert of de arbocatalogus passend is voor de omstandigheden in de organisatie of branche en of hij op de goede manier tot stand is gekomen. Als de arbocatalogus eenmaal is goedgekeurd , kan uw organisatie ermee blijven werken zonder verdere controle. Dat wordt natuurlijk anders als er een overtreding van de Arbowet bij uw organisatie wordt geconstateerd. Dan staat de inspectie snel weer op de stoep.

 

Vraag en antwoord

Mag ons bedrijf een arbocatalogus van een andere branche gebruiken?
Het is niet verboden om gebruik te maken van een arbocatalogus uit een andere branche. De meeste arbocatalogi zijn openbaar en kunt u raadplegen via arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi. Er zijn ongetwijfeld een aantal catalogi die goed op uw organisatie aansluiten. Toepasselijk Bedenk... Lees het hele antwoord