Arbocatalogus

Volgens de wet moet uw organisatie voldoen aan de voorschriften voor veilig en gezond werken. Maar u mag zelf invullen op welke manier dat gaat gebeuren. Dit legt u vast in een zogenoemde arbocatalogus. Meestal wordt een arbocatalogus op brancheniveau samengesteld. De Inspectie SZW controleert of de arbocatalogus passend is voor de omstandigheden in de organisatie of branche en of hij op de goede manier tot stand is gekomen. Als de arbocatalogus eenmaal is goedgekeurd, kan uw organisatie ermee blijven werken zonder verdere controle. Dat wordt natuurlijk anders als er een overtreding van de Arbowet bij uw organisatie wordt geconstateerd. Dan staat de inspectie snel weer op de stoep.

 

Mag ons bedrijf een arbocatalogus van een andere branche gebruiken?

Arbocatalogus | Publicatiedatum 24-07-2019

Voor onze branche is geen specifieke arbocatalogus beschikbaar. Is het ook mogelijk om voor ons kantoor een andere arbocatalogus te gebruiken?

Zijn maatregelen tegen dieselmotorenemissie ook buiten verplicht?

Gevaarlijke stoffen | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze medewerkers laden en lossen vrachtwagens in de buitenlucht. Moeten we dan maatregelen nemen tegen dieselmotorenemissie?

Mogen ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding ook bhv-taken doen?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | Publicatiedatum 10-07-2019

Wij hebben moeite met het vinden van bhv’ers. Mogen we het bhv-team bij een calamiteit uitbreiden met ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding?

Werkstress in de arbocatalogus

Arbeidsomstandigheden 8 minuten | 11-10-2022

Niet elke werknemer heeft dezelfde belastbaarheid en is even gevoelig voor werkstress. Dat maakt het extra lastig om de werkdruk in de organ...

Wettelijke verplichtingen rond de bhv

Bedrijfshulpverlening (bhv) 6 minuten | 28-09-2022

Dat werkgevers de bedrijfshulpverlening moeten organiseren is inderdaad een plicht. Die verplichting staat in de Arbowet, maar komt ook voor...

Informatie vinden en etiketten lezen

Gevaarlijke stoffen 10 minuten | 12-05-2022

Behalve in de wet- en regelgeving kunt u ook in andere bronnen informatie vinden over gevaarlijke stoffen. Denk aan de arbocatalogus en over...

Heeft u een vraag over Arbocatalogus?

Huub Pennock
Huub Pennock
adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbocatalogus?

Huub Pennock
Huub Pennock
adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie