Bedrijfsarts gaat vanwege corona adviseren op afstand

Ook voor bedrijfsartsen is corona op dit moment een reëel probleem. Zij hebben daarom besloten om voorlopig zoveel mogelijk advies op afstand te geven. Daarbij moeten ze per geval afwegen of dit verantwoord is.

19 maart 2020 | Door redactie

Bedrijfsartsen ontvangen ziekgemelde werknemers (tool) op afspraak en houden ook open spreekuur. Daarbij stellen ze een diagnose, bespreken een lopende behandeling of adviseren over een bepaalde situatie. De corona-uitbraak en het op een laag pitje zetten van het openbare leven maakt dat echter een stuk lastiger. En ook kunnen bedrijfsartsen ongewild bijdragen aan verspreiding van het virus door werknemers uit te nodigen op een afspraak. Vandaar dat ze besloten hebben tot 6 april in principe te kiezen voor telefonisch contact of een andere vorm van contact op afstand. De arts kan nog steeds per situatie bepalen of hij dat verantwoord vindt, maar ook hier is het beperken van persoonlijk contact het devies.

Beschikbaar voor vragen

Deze aanpak kan ertoe leiden dat het gegeven advies voorlopig is. Dat geeft de bedrijfsarts uiteraard aan in zijn rapportage. Ook kan hij voorstellen een behandeltraject op te schorten tot na 6 april. Rond 6 april wordt de situatie opnieuw bekeken. Als het nodig is, kan de termijn van diagnose-op-afstand verlengd worden. Bedrijfsartsen blijven wel beschikbaar voor werkgevers die met vragen zitten over de corona-epidemie.