Bedrijfsarts voor advies over preventieve maatregelen

29 oktober 2021 | Door redactie

De bedrijfsarts speelt niet alleen een rol de verzuimbegeleiding, maar de werkgever kan hem ook inschakelen voor advies bij de preventie van verzuim en beroepsziekten. Neem de samenwerking met de bedrijfsarts daarom op in het arbobeleid.

Door een goed arbobeleid dat gericht is op preventie kan de werkgever de gezondheid van de werknemers beschermen en bevorderen. Natuurlijk zorgt de werkgever voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, waarbij hij de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld wegneemt of beperkt. Hij kan hiervoor verschillende maatregelen nemen. Een goed beleid gericht op preventie bevat een integrale aanpak en berust op vier pijlers:

  1. voorlichting en opleiding;
  2. signalering, advies en ondersteuning;
  3. fysieke en sociale omgeving;
  4. regelgeving en handhaving.

Bedrijfsarts ook preventief inschakelen

De bedrijfsarts heeft kennis van en ervaring met deze vier pijlers, denk aan de preventie van beroepsziekten. Meestal wordt bedrijfsarts pas ingeschakeld als er al sprake is van verzuim, terwijl sommige gezondheidsklachten voorkomen kunnen worden als er eerder ingegrepen wordt. De werkgever kan voor het nemen van preventieve maatregelen advies vragen aan de bedrijfsarts (artikel). Deze kan onder meer ondersteunen bij het nemen van maatregelen op het gebied van bevordering van een gezonde leefstijl, onder andere door het aanbieden van preventief medisch onderzoek (PMO). Maar ook werknemers kunnen preventief naar de bedrijfsarts. Zij kunnen gebruikmaken van het open spreekuur voor advies en gezondheidsvragen die verband houden met het werk.

Werknemer heeft recht op bezoek bedrijfsarts

De Arbowet regelt dat werknemers recht hebben op het preventief bezoeken van de bedrijfsarts. De werkgever moet werknemers informeren over de mogelijkheid naar het open consult te gaan, en hen in de gelegenheid stellen hier gebruik van te maken. Ook als de werknemer (nog) niet ziek is of (nog) geen klachten heeft. Het doel hiervan is ziektepreventie en behoud en bevordering van de inzetbaarheid van de werknemers. Hoe eerder duidelijk wordt welke factoren in het werk een risico vormen voor de gezondheid, hoe beter. Zorg ervoor dat de drempel voor de werknemer zo laag mogelijk is, bijvoorbeeld door hiervoor een makkelijk te bereiken locatie te kiezen en de anonimiteit te waarborgen. De werknemer hoeft ook geen toestemming te vragen voor dit bezoek.

Meer informatie over samenwerking met de arbodienst vindt u in de toolbox Stap voor stap naar goede afspraken met de arbodienst.