Spelregels klachtenregeling bedrijfsarts in Arbobesluit

15 november 2019 | Door redactie

Sinds de invoering van de vernieuwde Arbowet is elke bedrijfsarts verplicht een klachtenregeling te hebben. De uitwerking van deze wetsbepaling staat in het Arbobesluit. In 2020 komt er een evaluatie van de invoering van de klachtenregeling.

Werkgevers kunnen voor de uitvoering van hun wettelijke arbo-verplichtingen gebruikmaken van een arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts.. Gecertificeerde arbodiensten waren al verplicht om een klachtenregeling te hebben en met het ingaan van de vernieuwde Arbowet moeten  ook bedrijfsartsen die niet bij een arbodienst werken, over een klachtenregeling beschikken. De bedoeling van deze eis is om de kwaliteit van de dienstverlening van bedrijfsartsen op hetzelfde niveau brengen als die van gecertificeerde arbodiensten. Om te kijken of dat ook is gelukt, komt er in 2020 een evaluatie van deze wijziging.

Klachtenprocedure moet bekend zijn bij werknemers

In de klachtenregeling staat hoe de procedure verloopt van het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van een klacht over de bedrijfsarts.. Het bestaan van de klachtenregeling en de inhoud ervan moet bekend zijn bij werknemers. De werkgever moet er dus voor zorgen dat deze in te zien is. Ook legt de klachtenregeling uit hoe een beslissing tot stand komt. Tot slot bevat de klachtenregeling de garantie dat als die beslissing leidt tot eventuele maatregelen, de bedrijfsarts die maatregelen ook daadwerkelijk zal treffen. De bedrijfsarts waarover de werknemer klaagt, is niet betrokken bij de behandeling van de klacht.

Alleen werknemer kan klacht indienen

Alleen een werknemer kan een klacht indienen. De werkgever heeft namelijk een contract afgesloten met de arbodienst of met de bedrijfsarts en dat biedt hem genoeg mogelijkheden om actie te ondernemen als hij ontevreden is en een klacht heeft. Hij kan terugvallen op de afspraken die in het contract staan. Het staat een werknemer nog steeds vrij om direct naar het medisch tuchtcollege te stappen of naar de rechter te stappen voor een schadevergoeding.Naast de evaluatie van de klachtenprocedure komt er in 2020 ook een evaluartie van de second opinion. Dat is het recht van de werknemer om een tweede bedrijfsarts te consulteren bij een verschil van mening of twijfel over de oordeel van de eigen bedrijfsarts.