Wetsvoorstel gelijke beloning: boetes tot 10% van jaaromzet

8 maart 2018 | Door redactie

Vrouwen krijgen gemiddeld nog steeds minder betaald dan mannen. GroenLinks, PvdA, SP en 50Plus willen hier een einde aan maken met het wetsvoorstel Gelijke beloning vrouwen en mannen.

In de wet is al vastgelegd dat werknemers in een gelijke situatie recht hebben op een gelijk salaris. Desondanks is er niet altijd sprake van gelijke behandeling; volgens het CBS verdient een vrouwelijke werknemer gemiddeld minder dan haar mannelijke evenknie. Een deel van het loonverschil is niet goed te verklaren. Momenteel ligt de bewijslast voor ongelijke beloning bij de werkneemster. Het initiatiefwetsvoorstel dat de linkse oppositiepartijen deze week presenteerden verandert dit: het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij gelijk beloont.

Certificaat voor werkgever die gelijk beloont

Voor deze bewijslast worden ook certificaten geïntroduceerd. Werkgevers met minimaal 50 werknemers moeten bij een nog te bepalen organisatie informatie aanleveren over de brutolonen per functie. Die organisatie vergelijkt de lonen met een (ook nog te bepalen) standaard. Blijkt dat de werkgever zich aan de wet houdt, dan krijgt hij een certificaat. Elke drie jaar kan hij verlenging van het certificaat aanvragen. Inspectie SZW krijgt de taak om de wet te handhaven. Werkgevers kunnen voor ongelijke beloning fikse boetes krijgen; tot wel 10% van de jaaromzet.

Recht op informatie over loon van collega’s

In het voorstel is opgenomen dat een werkgever met minimaal 50 werknemers op aanvraag van de werknemer inzage moet bieden in het loon van collega’s in vergelijkbare functies. Is er een onverklaarbaar verschil en corrigeert de werkgever dit niet, dan kan de werknemer naar Inspectie SZW stappen. Als een werknemer een klacht indient, moet de werkgever dit melden bij de ondernemingsraad of vergelijkbaar medezeggenschapsorgaan. Ook is de werkgever verplicht om in het jaarverslag aan te geven of er sprake is van ongelijke beloning en wat hij daartegen gaat doen.

Werkgevers vrezen lasten en privacyschending

Zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties staan achter de intentie van de wet, maar de werkgeversorganisaties voorzien wel veel problemen. Zo zorgt de wet voor veel administratieve lasten en is er het nodige te zeggen over de privacy van werknemers en het risico op datalekken. Ook wordt aangestipt dat jonge vrouwen inmiddels meer verdienen dan jonge mannen. Binnenkort kunt u zelf reageren op het conceptwetsvoorstel (pdf). De bedoeling is dat het op korte termijn op internetconsultatie.nl verschijnt en voor de zomer bij de Tweede Kamer ligt.