Cao bepaalt wanneer het onwerkbaar weer is

In de cao kunnen regels staan voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. Voorbeelden voor het vervallen van de loondoorbetalingsplicht van werkgevers staan in de Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer.

9 februari 2021 | Door redactie

De Regeling onwerkbaar weer is ingegaan op 1 januari 2020. Sinds die datum geldt voor alle sectoren dezelfde wachttijd voor een WW-uitkering als werknemers door ‘buitengewone natuurlijke omstandigheden’, zoals vorst of sneeuw, niet kunnen werken. Een werkgever kan alleen gebruikmaken van de Regeling onwerkbaar weer (artikel) als hierover een bepaling is opgenomen in de cao.

In de cao moet staan in welke weersomstandigheden en onder welke voorwaarden niet gewerkt kan worden. De Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer, helpt de cao-partijen hierbij. In de handreiking staat een voorbeeldtekst die de partijen als voorbeeld kunnen gebruiken bij het opstellen van de cao-bepaling. Omdat de handreiking slechts dient als leidraad, is het toegestaan in de cao af te wijken van de voorgestelde tijdsduur, temperatuur en weercodes (pdf).

Bij onwerkbaar weer 2 dagen wachttijd

Sinds de invoering van de Regeling onwerkbaar weer per 1 januari, gelden voor alle werkgevers en werknemers hetzelfde aantal wachtdagen. Daarvoor konden de wachttijden per sector verschillen. In het winterseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 maart, geldt nu bij onwerkbaar weer in principe een wachttijd van 2 werkdagen. Alleen bij onwerkbaar weer door ‘overvloedige regenval’ geldt een wachttijd van 19 dagen.

Tijdens de wachtdagen betaalt de werkgever het loon van de werknemer door, daarna kan de werknemer recht hebben op een WW-uitkering als aan alle eisen is voldaan. Sinds 1 januari zijn cao-bepalingen waarin een ander aantal wachtdagen is afgesproken dan in de nieuwe regeling, niet meer geldig.