VERDIEPINGSARTIKEL

Wat komt er kijken bij het betalen van de uitgestelde belastingen?

Verschillende regelingen voor coronasteun lopen door tot 1 juli 2021, maar met het uitstel van belastingbetaling is het kabinet niet zo ruimhartig. Dit uitstel loopt namelijk uiterlijk eind dit jaar af. Maar wel met een ‘ruimhartige’ terugbetalingsregeling voor ondernemers.

Hoe ziet deze regeling er precies uit en zijn er nog uitwijkmogelijkheden voor u als het betalen nog niet voor die tijd gaat lukken?


11 september 2020 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Als ondernemer kunt u in verband met de coronacrisis sinds maart uitstel krijgen voor het betalen van tal van belastingen, zoals de loonheffingen, VPB en BTW. Deze belastingschulden zijn inmiddels opgelopen tot een slordige € 13 miljard, schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

Ruimhartige terugbetalingsregeling

Vijlbrief wil dat de betalingsachterstanden van ondernemers niet verder oplopen dan noodzakelijk. Daarom komt er geen verlenging van de regeling in tegenstelling tot veel andere steunregelingen.

Dit houdt in dat u alleen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling kunt aanvragen. Dat uitstel duurt 3 maanden, en loopt dus uiterlijk tot het eind van het jaar.

Na afloop van het uitstel start de Belastingdienst weer ‘ouderwets’ met invorderen. Dat kan dus vanaf 1 januari 2021 zijn, maar ook al eerder als het uitstel van de ondernemer nog dit jaar afloopt. In dat laatste geval kan het dus raadzaam zijn om het uitstel nog vóór 1 oktober te verlengen.

Ondernemers moeten dus vanaf 2021 weer tijdig hun nieuwe belastingschulden betalen. Bijvoorbeeld de BTW-rekening over het vierde kwartaal van 2020 of de loonheffingen over december 2020. De Belastingdienst adviseert ondernemers die tegen die tijd nog te krap bij kas zitten om regulier uitstel te vragen of om een betalingsregeling af te spreken (zie verder).

Voor de opgebouwde schulden in de uitstelperiode is er een ‘ruimhartige’ terugbetalingsregeling, stelt Vijlbrief. Ondernemers kunnen er 2 jaar over doen, tot 1 januari 2023.

Ze betalen dan hun schuld in gelijke maandelijkse delen af, maar meer mag natuurlijk. Lukt het niet in 2 jaar, dan kunnen ondernemers nog contact opnemen met de Belastingdienst voor maatwerk.

Ondernemers krijgen in december een brief van de Belastingdienst met details over hun betalingsregeling, en in maart 2021 nog een brief met de actuele schuldstand. Naast de ruime termijn blijven ook de rentes relatief gunstig.

Communicatie vanuit de Belastingdienst

Vanuit de Belastingdienst kunt u de volgende brieven verwachten als u een verzoek heeft gedaan om bijzonder uitstel van betaling in verband met corona:

 • Als het goed is heeft u deze maand 2020 een brief waarin een uitgebreide uitleg is opgenomen over het einde van het uitstel en wanneer u moet gaan betalen.
 • In december 2020 ontvangt u nog een brief waarin het volgende is opgenomen:
  • een voorlopig overzicht van uw ­belastingschuld;
  • de voorwaarden van de betalings­regeling;
  • het maandbedrag van de betalingsregeling.
 • In maart 2021 ontvangt u een brief  met daarin:
  • een definitief overzicht van uw ­belastingschuld;
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Invorderingsrente blijft laag

Zo is er de invorderingsrente, die de fiscus rekent als belastingplichtigen te laat zijn met hun betaling. Die is nu al tijdelijk op 0,01% gezet, en dat blijft ook in 2021 zo.

Ook is er enige coulance met de belastingrente, die onder meer in beeld komt als de inspecteur bij de aanslag afwijkt van de aangifte van de ondernemer. De belastingrente staat momenteel ook op 0,01%, maar die gaat in 2021 weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Dat percentage gaat echter in 2021 ook gelden voor de VPB, terwijl dat normaal 8% is.

Gewoon uitstel van betaling

U kunt natuurlijk altijd een beroep op het ‘gewone‘ uitstel van betaling doen als u de belastingen toch nog niet kunt betalen. Maar let op: U krijgt dan geen uitstel voor de betaling bij een aangifte BTW of loonheffingen.

U krijgt 4 maanden uitstel vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft tot nu toe altijd op tijd aangifte gedaan.
 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen door eerdere betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
 • Uw totale openstaande belastingschuld is lager dan € 20.000.
 • Er zijn geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft ontvangen.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag IB of VPB over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.
 • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag.
 • U kunt het uitstel aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. U krijgt dan binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw verzoek van de Belastingdienst toegestuurd.
De fiscus registreert uw verzoek zo snel mogelijk

Langer uitstel aanvragen

Als u niet aan de bovengenoemde voorwaarden voor 4 maanden uitstel voldoet of als u meer tijd nodig heeft om uw financiën op orde te krijgen kunt u met een formulier van de Belastingdienst een betalingsregeling aanvragen voor maximaal 12 maanden. Deze periode geldt vanaf de laatste betaaldatum van de aanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt.

U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het mag hierbij niet gaan om een openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting.
 • U heeft een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

Wilt u bij een betalingsregeling een hoger bedrag dan afgesproken betalen dan is dat natuurlijk mogelijk.

Binnen 8 weken antwoord

Zorg ervoor dat het formulier om betalingsregeling/uitstel bij de Belastingdienst binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag, anders kunt u te maken krijgen met veel extra (aanmanings)kosten. De fiscus registreert uw verzoek zo snel mogelijk en zorgt er dan, als het goed is, voor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt.

Daarnaast beoordeelt hij uw verzoek. Dat kost natuurlijk wel een tijdje. Maar de fiscus belooft dat u binnen 8 weken een brief met het antwoord op uw verzoek krijgt.

Sneller afbetalen 

Gaat het daarbij om een hoger termijnbedrag dan u met de Belastingdienst heeft afgesproken, dan kunt u dit bedrag overmaken zonder dat u dit doorgeeft aan de fiscus. Het afgesproken minimumbedrag per maand verandert hierdoor niet, maar u bent dan natuurlijk wel een stuk sneller klaar met het afbetalen van uw verschuldigde belastingen.

Geen regeling bij uitstel
Let op! Heeft u uitstel gekregen voor de betaling van een aanslag? Dan kunt u daarna geen andere betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag.