Verdeling pensioen bij scheiding naar Tweede Kamer

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel 'Verdeling van pensioen bij scheidingen 2021’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ex-partners ieder zelfstandig recht krijgen op een deel van het pensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Het voorstel moet per 2021 ingaan.

24 september 2019 | Door redactie

Momenteel blijven veel ex-partners nog aan elkaar verbonden ten aanzien van hun pensioen door de Wet verevening pensioenrechten. Die bepaalt dat de ex-partners allebei recht hebben op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Hierdoor moeten zij soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Dat is geen prettige situatie. Om dit te voorkomen, wordt de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden gemoderniseerd. 

Omzetting naar zelfstandig pensioenrecht

Na de goedkeuring van de ministerraad en de Raad van State heeft minister Koolmees het betreffende wetsvoorstel nu ingediend bij de Tweede Kamer. De kern van dit wetsvoorstel is dat de zogeheten conversie de nieuwe standaardmanier van verdelen wordt. Bij de echtscheiding wordt het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd kort gezegd omgezet naar een zelfstandig pensioenrecht voor beide ex-partners. 

Automatische verdeling bij scheiding

Door deze manier van verdelen wordt de ‘pensioenband’ tussen de voormalige echtelieden definitief verbroken. De verdeling gaat in principe automatisch: de pensioenuitvoerder verdeelt het pensioen zodra die een melding krijgt over de scheiding. Wel kunnen de ex-partners aangeven dat ze het pensioen niet willen verdelen of – net als nu – samen andere afspraken maken over de verdeling.

 

Bijlagen bij dit bericht