Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 48.000 in 2022

23 december 2021 | Door redactie

Het normbedrag voor het ‘gebruikelijk loon’ van een directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat in 2022 opnieuw omhoog. Dit jaar is het standaardbedrag nog € 47.000, maar in 2022 wordt dat € 48.000. Het bedrag stijgt voor het derde jaar op rij.

De regeling voor gebruikelijk loon (artikel) geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang (5% of meer) heeft in een vennootschap en ook werk doet voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Voor 2022 geldt dus een salaris van € 48.000 als richtlijn, zo heeft de Belastingdienst laten weten.

Regels voor bepalen gebruikelijk loon

Om te bepalen wat het gebruikelijk loon is, moet de dga volgens de wettelijke regels het hoogste bedrag nemen van deze drie bedragen:

  • 75% van het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ als de dga (dus iemand zonder aanmerkelijk belang);
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de organisatie of van een verbonden vennootschap;
  • € 48.000 (bedrag 2022).

Bij het juist toepassen van de regels voor het gebruikelijk loon komt aardig wat kijken. Om u daarbij te helpen heeft Rendement een toolbox samengesteld met onder meer vragen & antwoorden en verdiepingsartikelen. Ontdek de toolbox hier.

Dga moet lager loon zelf aannemelijk maken

Een dga mag wel een lager loon hanteren dan € 48.000. Maar dan moet hij zelf aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld met gegevens uit vacatures of andere data over de arbeidsmarkt. Dat lukt lang niet altijd, zo laat bijvoorbeeld een recente rechtszaak zien. In deze zaak overtuigde de onderbouwing van de dga de rechter niet. Dga’s die meer zekerheid willen over het loon dat zij willen opnemen in de loonaangifte, kunnen de inspecteur vragen om vooroverleg (tool).
De afgelopen twee ‘coronajaren’ mochten dga’s het gebruikelijk loon via een speciale rekenformule baseren op de omzet. Vooralsnog keert deze regeling niet terug in 2022.

Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.