Hoe kan de OR zijn initiatiefrecht beter benutten?

1 juli 2016 | Door redactie

OR’en maken weinig gebruik van hun initiatiefrecht. Vaak komt dat doordat advies- en instemmingsverzoeken voor een groot deel de beschikbare tijd opslokken. Toch is het belangrijk overige zaken niet uit het oog te verliezen. Een brainstormsessie kan leiden tot nieuwe inzichten die de OR kan vertalen naar een initiatiefvoorstel.

Een brainstorm is een effectieve manier om te onderzoeken of er onderwerpen zijn waarvan uw ondernemingsraad (OR) vindt dat uw organisatie er te weinig aandacht aan besteedt. OR’en kunnen organisatorische, financiële en economische zaken op de agenda zetten als zij van mening zijn dat er binnen de organisatie te weinig of geen aandacht voor is. Natuurlijk kan de OR ook direct een voorstel tot verbetering indienen via het initiatiefrecht (tool).  

Mondeling en schriftelijk initiatiefrecht

Om een voorstel in te dienen, kan de OR gebruikmaken van zijn mondelinge initiatiefrecht, waarbij u een onderwerp bespreekt tijdens de overlegvergadering. Een OR heeft ook een schriftelijk initiatiefrecht. Een werkgever is dat geval verplicht om het voorstel minimaal eenmaal te bespreken met de raadsleden tijdens een overlegvergadering, voordat hij de OR zijn beargumenteerde beslissing schriftelijk mededeelt.

Initiatiefrecht nauwelijks gebruikt

Uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een grootschalig onderzoek naar medezeggenschap, blijkt dat veel OR’en hun initiatiefrecht zelden gebruiken. In 34% van de gevallen neemt een OR nooit het initiatief om een onderwerp te bespreken. 27% besprak in 2015 één initiatief en door 21% van de OR’en werden twee initiatieven besproken. Naast het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) heeft een OR ook instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht.  

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten