Eén groot team opsplitsen in meerdere kleinere teams

30 maart 2023 | Door redactie

'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd' geldt niet altijd voor de samenstelling van teams. Grote teams zijn soms trager en logger dan kleine teams die snel tot overeenstemming komen. Is het tijd om teams binnen de organisatie op te delen in meerdere kleinere teams? Dan is het zaak om duidelijke afspraken te maken over de taken en bevoegdheden van de verschillende teams.

Als de besluitvorming binnen een team erg traag wordt, of als de communicatie steeds moeizamer verloopt, kan het zinvol zijn het team op te splitsen. Ook kan het zijn dat dit op basis van de inhoud of de processen logischer is. Dit kan leiden tot een efficiëntere verdeling van het werk en een duidelijkere scheiding van de werkprocessen en verantwoordelijkheden. In de praktijk zijn er twee veelvoorkomende indelingen voor het splitsen van teams:

  • Elk team specialiseert zich. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie die het werk en de kennis verdeelt onder de verschillende afdelingen Communicatie en Marketing (terwijl deze voorheen samen één afdeling vormden).
  • Elk team blijft alle handelingen doen, maar richt zich op een specifieke doelgroep. Denk aan een bank die het werk verdeelt onder een afdeling Particulieren, een afdeling Midden- en kleinbedrijf en een afdeling Grote bedrijven.

Werkwijze verschillende teams op elkaar afstemmen

Bij de eerste variant van het vormen van meerdere teams moet voorkomen worden dat de teams te veel op zichzelf gaan functioneren. Als de teams niet genoeg samenwerken (e-learning), of onvoldoende bereid zijn om zaken met de andere teams af te stemmen, kan dit leiden tot irritaties, productiviteitsverlies of omzetdaling. Bij de tweede variant bestaat het gevaar dat werknemers hun ervaringen en kennis niet delen. Ook wat betreft het klantbeleid is het belangrijk dat de teams goed op elkaar worden afgestemd. Anders kunnen klanten en andere stakeholders verschillende boodschappen krijgen en is het niet duidelijk meer waar de organisatie eigenlijk voor staat.

Teams nieuwe inzichten laten uitwisselen

Om teams steeds goed op elkaar af te stemmen, kan een afdelingsleider steeds de oorspronkelijk gestelde doelstellingen erbij pakken en kijken of werknemers zich hierin nog herkennen. Teams regelmatig nieuwe inzichten met elkaar laten uitwisselen, is eveneens verstandig.