Leidinggevende: lastigste rol, en in 2022 nóg lastiger?

Een deel van de managers in het middenkader vindt de eigen functie een van de lastigste binnen de organisatie. Gebrek aan steun en verbinding zijn hierbij de sleutelwoorden. Voor 2022 hangt de vlag er niet veel beter bij.

5 januari 2022 | Door redactie

Trainingsplatform Lepaya liet PanelWizard onderzoek uitvoeren onder 1.135 Nederlandse leidinggevenden in loondienst. 35% van de ondervraagde managers geeft aan dat zij de eigen functie als een van de lastigste binnen de eigen organisatie beschouwt. 23% denkt daarnaast dat het dit jaar nog lastiger zal worden om de rol van leidinggevende naar behoren te vervullen. Duidelijke cijfers, waarbij de oorzaak deels gezocht kan worden bij een gebrek aan steun van hun eigen leidinggevenden (36% geeft aan dit zo te ervaren).

Gebrek aan beslissingsbevoegdheid

Er blijkt voor een deel van de respondenten dus een verbindingskloof te zijn tussen het middenmanagement en de directie. Dit is ook te zien in de (mate van efficiënte) besluitvorming. 36% van de respondenten vindt dat zij op dit moment over te weinig beslissingsbevoegheid beschikken. Het komt de flexibiliteit van organisaties ten goede als er een bedrijfscultuur (tool) is waarin middenmanagers snel en daadkrachtig besluiten kunnen nemen (e-learning). Dit in tegenstelling tot logge organisaties waarbij besluiten altijd over meerdere schijven gaan. De gevolgen van de ervaren onvrede sijpelen daarnaast door naar de werkvloer. Ruim de helft van de ondervraagde leidinggevenden (53%) geeft namelijk aan dat zij niet genoeg tijd en ruimte hebben om zich bezig te houden met de ontwikkeling van hun teamleden.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten