Perfectionisme op de werkvloer slecht voor resultaat en sfeer

26 mei 2021 | Door redactie

Zo goed mogelijk willen presteren, is een goede eigenschap. Het wordt pas lastig als dit betekent dat er niets fout mag gaan. Streven naar perfectie kan zelfs leiden tot stress en disfunctioneren. Ook kan perfectionisme goed leiderschap in de weg zitten.

Een gezonde dosis perfectionisme kan in de meeste gevallen niet zoveel kwaad. Het betekent meestal dat iemand kritisch is, ook op zichzelf, veel van zichzelf eist en kwalitatief goed werk wil afleveren. Maar als dat gepaard gaat met het koste wat kost vermijden van fouten en een sterke controledrang werkt het juist averechts. Perfectionisme wordt dan een last die onzekerheid, krampachtigheid en (faal)angst met zich meebrengt. En dat zijn juist factoren die belemmerend werken. De eisen die iemand aan zichzelf stelt, staan dan niet meer in verhouding tot de werkzaamheden of de taken die moeten worden verricht, en dat kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tool).  

Perfectionisme slecht voor werksfeer

Leidinggevenden die last hebben van perfectionisme, geven eigenlijk het verkeerde voorbeeld. Daarnaast hebben ze de neiging om hun medewerkers vooral te wijzen op datgene wat ze fout doen of op alles wat ze nog niet goed genoeg doen. Als het nooit goed genoeg is, werkt dat niet motiverend. De meeste medewerkers willen graag goed presteren. Daarvoor moeten ze wel af en toe te horen krijgen wat er goed gaat en welke doelen zijn bereikt. Ook de werksfeer (tool) kan behoorlijk te lijden hebben van een perfectionistische manager. Een hoge controledrang geeft blijk van weinig vertrouwen en dat komt de relatie niet ten goede.

Regelmatig feedback geven

Leidinggevenden doen er dan ook goed aan alert te zijn op signalen van perfectionisme bij hun medewerkers. Is een medewerker overmatig kritisch op zichzelf, krijgt hij zijn werk niet of nauwelijks af, slaat hij pauzes over of blijft hij regelmatig langer doorwerken? Het kan wijzen op perfectionisme. Perfectionisten zijn ook kritisch en veeleisend naar anderen toe, en dat kan zijn weerslag hebben op het team en de teamresultaten. Wat perfectionisten moeten leren is relativeren, loslaten en omgaan met kritiek. Het is goed om regelmatig feedback (tool) op het gedrag te geven en een medewerker eventueel een training aan te bieden.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Feedback geven
E-learning | VideoCollege 11 minuten