Werknemers overtuigen van een positieve toekomst

14 juni 2023 | Door redactie

Om werknemers gemotiveerd te houden, is het belangrijk dat de leidinggevende een positief toekomstbeeld weet te schetsen. Doemdenken werkt tenslotte niet bepaald inspirerend. Hoe overtuigt de leidinggevende zijn team ervan dat er – ook in tijden dat het minder gaat – hoop aan de horizon gloort?

Gemotiveerde werknemers presteren beter. Eventuele tegenslagen maken het echter moeilijk om de moed erin te houden. Bezuinigingen, ontslagrondes of reorganisaties gaan werknemers niet in de koude kleren zitten. Toch is het belangrijk dat de leidinggevende ook in moeilijke tijden een positief beeld weet te schetsen. De leidinggevende heeft zijn werknemers tenslotte harder nodig dan ooit en moet de motivatie dus op peil houden.

Motiveren, overtuigen en uitvoeren

Om werknemers te overtuigen van een positief toekomstbeeld, kan de leidinggevende rekening houden met een aantal zaken:

  • Verpak de boodschap in een verhaal. Werknemers zullen de boodschap beter onthouden en geloven als ze deze horen in de context van een verhaal. Begin het verhaal in het verleden van de organisatie en neem het team vervolgens langs enkele successen mee naar de toekomst van de organisatie zoals de leidinggevende die ziet.
  • Creëer de juiste stemming. Enthousiasme is besmettelijk. De leidinggevende moet dus duidelijk laten blijken dat hij enthousiast is. Kies bijvoorbeeld een optimistische toon en zet die kracht bij met energieke lichaamstaal en gepassioneerd taalgebruik.
  • Maak gebruik van de olievlek. Bepaal wie de belangrijkste beïnvloeders zijn in de organisatie. De leidinggevende moet proberen deze sleutelfiguren voor zich te winnen. Zij zullen de boodschap dan vanzelf verspreiden door de organisatie.
  • Wees authentiek. Het is belangrijk dat werknemers de leidinggevende kunnen vertrouwen. De leidinggevende moet zich dus ook kwetsbaar opstellen door over zichzelf te vertellen en de uitdagingen die hij is tegengekomen en heeft overwonnen. Zo maakt hij duidelijk waarom hij persoonlijk in het toekomstbeeld gelooft.
  • Bied iedereen voordeel. Een rooskleurige toekomst ziet er voor iedereen anders uit. Om iedereen te overtuigen van het beeld is het belangrijk dat er voor iedereen een voordeel aan de horizon gloort. De leidinggevende moet zorgen dat hij weet wat de werknemers willen en dat er voor ieder wat wils is.
  • Maak het verhaal geloofwaardig. Met een concreet stappenplan laat de leidinggevende de werknemers zien dat het niet bij een mooi verhaal blijft, maar dat hij zijn plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren. De leidinggevende moet de eerste stappen zetten vlak nadat hij zijn verhaal heeft gepresenteerd om zijn boodschap kracht bij te zetten.
  • Blijf de boodschap herhalen. Eén presentatie is niet voldoende om iedereen volledig te overtuigen (e-learning). Herhaal de boodschap dus op allerlei momenten zoals tijdens individuele gesprekken met werknemers of tijdens vergaderingen.
  • Spreek vertrouwen uit. Maak werknemers duidelijk dat de leidinggevende er alle vertrouwen in heeft dat zij alles in huis hebben om het toekomstbeeld te realiseren.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief samenwerken binnen teamverband
E-learning | VideoCollege 15 minuten
Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten