Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel over 2023 bekend

4 januari 2023 | Door redactie

Werkgevers kunnen het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Onlangs werden de uurloongrenzen voor 2023 bekendgemaakt.

Als een werkgever voor een werknemer het lage-inkomensvoordeel (LIV) wil krijgen, moet hij ervoor zorgen dat het uurloon van de werknemer over het hele kalenderjaar gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon is. Dat betekent dat een werkgever in 2023 het LIV krijgt voor werknemers die minimaal € 12,04 en maximaal € 15,06 per uur verdienen. Dat maakten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een ministeriële regeling bekend.
De tegemoetkoming bedraagt € 0,49 per verloond uur en kent een bovengrens van € 960 per werknemer per kalenderjaar (zoals vermeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein). Deze bedragen over 2023 (uitbetaling in 2024) zouden aanvankelijk tijdelijk verhoogd worden, maar dat gaat niet door. De vergoedingen over 2022 (uitbetaling in 2023) worden wel eenmalig met terugwerkende kracht verhoogd.

Voorwaarden voor het ontvangen van het lage-inkomensvoordeel

Het LIV is net als het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV’s) een tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen per verloond uur. De werknemer moet voor het LIV voldoen aan de volgende voorwaarden (artikel)

  • De werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren voor de organisatie.
  • Het gemiddelde uurloon per kalenderjaar van de werknemer is minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon bij een werkweek van 40 uur.
  • De werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV grenzen pas halverwege 2023 bekend

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV worden pas bekendgemaakt in de rekenregels per 1 juli 2023. Deze uurloongrenzen worden namelijk afgeleid van het minimumloon over het hele kalenderjaar 2023 en worden daarom pas vastgesteld zodra het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 bekend is.

Per 2025 wordt het LIV (en jeugd-LIV) afgeschaft als gevolg van de hervorming van het pensioenstelsel.