Geen salaris bij ziekte

12 mei 2011 | Door redactie

Soms kan er in een cao of arbeidsovereenkomst zijn afgesproken dat een werkgever zogenoemde ‘wachtdagen’ kan inhouden bij ziekte. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Zorg dat u uw achterban hierover op de hoogte kunt stellen.

In sommige cao’s of arbeidsovereenkomsten kunnen bepalingen staan, waarin is opgenomen dat een zieke werknemer geen loon krijgt over de eerste twee dagen dat hij ziek is. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Deze dagen zijn bedoeld om te voorkomen dat werknemers zich ziek melden als zij niet ziek zijn maar bijvoorbeeld gewoon niet zo veel zin hebben. Op de wachtdagen betaalt uw bestuurder geen salaris aan de werknemer. Als de werknemer na deze twee dagen nog steeds ziek is, moet een werkgever wel weer gewoon 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Wachtdagen worden geteld over een periode van vier weken.  Als een werknemer binnen deze periode opnieuw ziek wordt, mag uw bestuurder niet opnieuw wachtdagen rekenen. In dit geval krijgt de werknemer meteen  op de eerste dag van zijn ziekte zijn loon doorbetaald.

Recht op inhouden

Op het moment dat er in uw cao of personeelsreglement niets is afgesproken over wachtdagen, dan heeft uw bestuurder niet het recht om wachtdagen in te houden. Wil hij dit wel doen, dan moet de werknemer hiermee akkoord gaan.