Nieuw plan voor verkorting loondoorbetaling bij ziekte?

13 maart 2018 | Door redactie

De plannen voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers zijn nog lang geen feit. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat hij niet vasthoudt aan de maatregel die eerder was aangekondigd in het regeerakkoord.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers met minder dan 25 werknemers verkort zou worden naar maximaal één jaar. In het tweede ziektejaar zou een werknemer van zo’n werkgever een uitkering ontvangen van UWV. Om dit te financieren, zouden kleine werkgevers een uniforme lastendekkende premie moeten betalen. Eerder bleek al dat verschillende partijen hun twijfels hadden over de plannen. Deze zorgen gingen onder meer over de uitvoerbaarheid van de maatregel door UWV en de hoge kosten die het systeem met zich mee zou brengen. Nu ook MKB Nederland – eerder één van de grootste voorstanders van de maatregel – heeft aangekondigd dat de plannen onuitvoerbaar zijn, geeft minister Koolmees aan dat hij openstaat voor alternatieven.

Verzuimverzekeraars re-integratieplichten laten overnemen

MKB-organisaties pleiten ervoor om private verzuimverzekeraars na drie maanden de re-integratieverplichtingen van kleine werkgevers te laten overnemen in ruil voor een hogere premie. Volgens deze organisaties is een groot deel van het probleem dat kleine werkgevers niet de tijd en mankracht hebben om te werken aan de re-integratie van zieke werknemers. Door private verzekeraars hier een grotere rol in te laten spelen, zou het ziekteverzuimpercentage van deze organisaties flink teruggedrongen kunnen worden.