Nieuw wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

20 juni 2019 | Door redactie

De loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte moeten makkelijker, duidelijker en goedkoper worden. Ook wil het kabinet WIA-gerechtigden meer stimuleren om te werken. Hiervoor is nu een wetsvoorstel opgesteld.

Op internetconsultatie.nl is het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA gepubliceerd. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het in 2018 aangekondigde pakket aan maatregelen om knelpunten rondom de loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) meer activerend te maken. De maatregelen waarvoor wetswijzigingen nodig zijn, zijn in dit wetsvoorstel opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering, waar (kleine) werkgevers vanaf 2020 gebruik van kunnen maken.

Jaarlijkse premievermindering van € 1.200 per werkgever

Minister Koolmees van SZW wil met het wetsvoorstel deze maatregelen doorvoeren:

  • Elke werkgever krijgt jaarlijks per zogeheten administratieve eenheid een korting op de Aof-premie van maximaal € 1.200. Om de premievermindering te kunnen bekostigen, gaat wel het tarief van de Aof-premie met 0,1% omhoog. Uiterlijk per 2024 vervangt het kabinet de premiekorting voor een gedifferentieerde Aof-premie, die specifiek kleine werkgevers tegemoet moet komen voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke (de RIV-toets) beoordeelt de verzekeringsarts van UWV niet langer het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Doordat verschillen van inzicht tussen deze artsen geen invloed meer hebben, zal UWV in minder gevallen werkgevers verplichten om het loon van een zieke werknemer maximaal een jaar extra door te betalen (de loonsanctie).
  • Als een WIA-gerechtigde meer gaat verdienen dan zijn zogeheten restverdiencapaciteit, verandert voor vijf jaar zijn arbeidsongeschiktheidspercentage niet vanwege die inkomsten. Dit betekent dat als de WIA-gerechtigde ergens aan de bak probeert te komen, hij later niet gekort wordt op zijn uitkering als dat werk niet structureel is vol te houden. Die zekerheid moet werkhervatting aantrekkelijker maken. Herbeoordelingen van WIA-gerechtigden blijven wel mogelijk. Wie (gedeeltelijk) herstelt, verliest (een deel van) zijn uitkering.

Wetswijzigingen vinden plaats in 2020 en 2021

Het deel van het wetsvoorstel dat gericht is op het activeren van WIA-gerechtigden heeft 1 juli 2020 als beoogde ingangsdatum, terwijl de financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten en de aanpassing van de RIV-toets vanaf 1 januari 2021 een rol gaan spelen. Voor het zover is, moeten de Tweede en Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel stemmen.
Het wetsvoorstel verschilt tegen die tijd mogelijk van de huidige versie. Dat hangt onder meer af van eventuele kritische reacties die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan ontvangen bij de internetconsultatie: tot 17 juli kunt u uw mening geven over het wetsvoorstel.