Ook in 2015 daling van aantal loonsancties

8 april 2016 | Door redactie

UWV meldt in het jaarverslag van 2015 dat er in dat jaar ongeveer 1.600 inhoudelijke loonsancties zijn opgelegd. Daarmee is het aantal loonsancties ten opzichte van het vorige jaar afgenomen. Ook in 2014 was het aantal loonsancties al gedaald.

Uit de jaarcijfers van UWV blijkt dat de instantie zo’n 1.600 keer werkgevers heeft beboet omdat zij tijdens de eerste twee ziektejaren van een werknemer hun re-integratieverplichtingen niet genoeg nakwamen. Het gaat hier om de zogenoemde inhoudelijke loonsanctie, waarbij een werkgever bijvoorbeeld de opties voor re-integratie tweede spoor (tool) niet heeft onderzocht of überhaupt geen maatregelen heeft genomen voor re-integratie (tools). In 2014 legde de uitkeringsinstantie dit type sanctie 1.956 keer op, een daling van zo’n 25% in vergelijking met 2013. In 2015 is het aantal inhoudelijke loonsancties dus nog verder gedaald.

Geen daling van administratieve loonsanctie

Naast de inhoudelijke loonsanctie bestaat er ook de administratieve loonsanctie. Deze kan UWV uitdelen als na twee jaar ziekte blijkt dat een werkgever zijn administratieve plichten uit de Wet verbetering poortwachter (tools) niet goed is nagekomen en daardoor het re-integratieverslag onjuist heeft aangeleverd. In 2015 werd die sanctie ongeveer 1.900 keer opgelegd. Dit aantal administratieve loonsancties is ten opzichte van 2014 niet afgenomen, terwijl UWV wel een daling beoogde door het aanleverproces van het re-integratieverslag te verbeteren.

Kosten loonsanctie kunnen fors zijn

Voor werkgevers loont het de moeite om een loonsanctie te voorkomen. UWV kan werkgevers met de sanctie immers verplichten om het loon van een werknemer na twee jaar ziekte nog maximaal één jaar door te betalen. Tijdens de loonsanctie blijft ook het opzegverbod (tool) voor de zieke werknemer in stand. Een organisatie kan de sanctie verkorten door alsnog de benodigde maatregelen te nemen.