Kan de werkgever eerder maatregelen nemen als een werknemer zich opnieuw ziekmeldt?

10 juli 2019

Kunnen wij een werknemer die terugkomt na langdurige ziekte bij nieuw verzuim met soortgelijke beperkingen laten weten dat we eerder maatregelen nemen, zoals een tweede spoor?

Als zieke werknemers 100% hersteld zijn en minimaal weer 4 weken hun gewone werkzaamheden volledig hebben verricht, gaat er bij uitval een nieuwe loondoorbetalingsperiode van 104 weken lopen. Dat betekent ook dat voor de werknemer en voor de werkgever alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter weer van toepassing zijn.

Oplossingen

Is er echter sprake van soortgelijke beperkingen als in de vorige ziekteperiode, dan kan uw organisatie mogelijk sneller overstappen naar andere oplossingen. Dat kan op het moment dat duidelijk is dat een ‘duurzame terugkeer’ niet zal gaan lukken. Sterker nog: als helder is dat een duurzame terugkeer niet tot de mogelijkheden behoort, is uw organisatie op grond van de Wet verbetering poortwachter ook verplicht om naar de mogelijkheden voor re-integratie in een andere organisatie (2e spoor) te kijken. Dat is de zogenoemde re-integratie 2e spoor, die normaliter gaat lopen na het 1ste ziektejaar. U voldoet daarmee dus aan de wet. U mag zich, in een situatie waarin (alsnog) duidelijk wordt dat een duurzame terugkeer bij de eigen werkgever niet realistisch is, dus sneller richten op een tweedespoortraject. Uiteraard moet eerst door de bedrijfsarts worden vastgesteld dat dit inderdaad het geval is.

Arbeidsrelatie

Laat het wel afhangen van de omstandigheden, het advies van de bedrijfsarts en de inzet van de medewerker. Als de werknemer van goede wil is en bereid is om de schouders eronder te zetten, kan direct sturen op een tweedespoortraject een negatieve impact hebben op de arbeidsrelatie.