Kunnen we wachtdagen toepassen bij ziekmelding?

8 februari 2022

Onze organisatie heeft te kampen met veel kortdurend ziekteverzuim en dus betalen wij continu loon zonder dat daar arbeid tegenover staat. Bestaat er een mogelijkheid om minder of helemaal geen loon te betalen bij kort verzuim?

In de wet staat dat u zieke werknemers minstens 70% van hun loon moet betalen. In het eerste jaar geldt daarbij het wettelijk minimumloon als ondergrens. Vaak is (in de cao) overeeng

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.