Initiatiefwet voor minimumloon per uur ingediend

Als het aan Tweedekamerlid van Dijk ligt, komt er een minimumloon per uur voor iedere werknemer, ongeacht het aantal uren dat een fulltime werkweek in zijn organisatie is. Van Dijk diende daarvoor een initiatiefwetsvoorstel in dat een wettelijk minimumuurloon invoert.

18 november 2019 | Door redactie

De discussie over een minimumuurloon is weer geopend nadat een vorige poging om een wettelijk minimumloon per uur in te voeren in 2017 strandde. In het initiatiefwetsvoorstel van Tweedekamerlid Van Dijk van de PvdA staat dat alle werknemers een minimumuurloon van € 10,49 zouden moeten krijgen, of hun fulltime werkweek nu 36, 38 of 40 uur bedraagt. Dit uurloon is even hoog als het huidige afgeleide minimumloon per uur voor werknemers die in een organisatie werken waar een fulltime werkweek uit 36 uur bestaat. 

Veel werknemers worden duurder

Alle werknemers die in een organisatie werken waarin een fulltime werkweek uit meer dan 36 uur bestaat, hebben nu recht op een lager uurloon. Zij worden – als de Tweede en Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel goedkeuren – een stuk duurder. Zo hebben werknemers uit organisaties met een fulltime werkweek van 40 uur nu recht op een minimumloon per uur van € 9,44. Met een verhoging naar € 10,49 per uur worden dus maar liefst 11% duurder.

Einde aan oneerlijke beloning

Kamerlid Van Dijk heeft het voorstel ingediend, omdat hij een einde wil maken aan oneerlijke beloning van werknemers. Volgens hem is het niet meer van deze tijd om het minimumuurloon te laten afhangen van het aantal uren dat een fulltime werkweek in een organisatie bedraagt. Daardoor is het immers zo dat de ene werknemer 36 uur per week moet werken om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, terwijl de ander daarvoor 4 uur extra aan de bak moet.