Wetsvoorstel: minimumloon koppelen aan gemiddelde loon

7 oktober 2020 | Door redactie

Met de nieuwe Wet indexering minimumloon moet de stijging van het wettelijk minimumloon gekoppeld gaan worden aan het gemiddelde loon. Dit moet de kloof tussen het wettelijk minimumloon en het gemiddelde loon verkleinen. Het conceptwetsvoorstel is aangeboden voor internetconsultatie.

Met de Wet indexering minimumloon wordt de stijging van het wettelijk minimumloon gekoppeld aan het gemiddelde loon. Sinds de invoering in 1968 daalde de waarde van het wettelijk minimumloon ten opzicht van het gemiddelde loon. Zo was het wettelijk minimumloon in 1976 nog ongeveer 68% van het gemiddelde loon, tegenwoordig is dat gedaald naar 43%. En tussen 1969 en 2019 steeg het gemiddelde loon met 875%, maar het minimumloon met slechts 462%.  Het wetsvoorstel moet deze kloof tussen het wettelijk minimumloon en het gemiddelde loon verkleinen en is een initiatief van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP).

Doel wettelijk minimumloon raakt uit zicht

Het minimumloon is nu nog alleen gekoppeld aan de ontwikkeling van de contractloonstijging. Maar zaken als een promotie, een nieuwe baan met een hoger salaris en een stijging in salarisschaal worden niet meegenomen in de contractloonstijging. En juist door dit soort zaken zijn werknemers beter gaan verdienen in de afgelopen jaren en steeg het gemiddelde loon harder dan de contractloonstijging.
Deze achterblijvende groei voelen mensen in hun portemonnee; zowel alleenstaanden als gezinnen die werken en het minimumloon verdienen, komen structureel geld tekort. Hiermee raakt het oorspronkelijke doel van het wettelijk minimumloon – de garantie van een fatsoenlijk minimuminkomen voor werknemers – uit zicht. Het wetsvoorstel Wet indexering minimumloon ligt nu ter internetconsultatie tot en met 22 oktober 2020.

Wettelijk minimumloon naar 60% van het gemiddelde loon

Eind september legde Van Dijk ook al de Initiatiefwet eerlijker inkomen ter consultatie voor. Deze wet moet een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon regelen, totdat dit 60% van het gemiddelde loon bedraagt.
Dit wetsvoorstel maakt deel uit van drie initiatiefwetsvoorstellen waarmee de Socialistische Partij (SP) de positie van werknemers wil versterken: de Wet eerlijk beslissen, de Wet eerlijk inkomen en de Wet eerlijk delen.

Bijlagen bij dit bericht