Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft onlangs haar eerste verjaardag gevierd. De strenge Europese privacyregels hebben op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. Privacy op de werkvloer heeft betrekking op tal van zaken, zoals het personeelsdossier, de wettelijke bewaartermijn, de meldplicht datalekken, de rol van de ondernemingsraad, het beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon en bedrijfsarts, het uitbesteden van de verwerking van (persoons)gegevens aan externe partijen (bijvoorbeeld marketingbureaus en arbodiensten), het filmen van personeel en digitale privacy. Rendement was benieuwd hoe het werkgevers en werknemers in het eerste jaar van de AVG is vergaan en liet hier onderzoek naar doen. Meer informatie hierover vindt u via rendement.nl/avg

Uitgelicht

Begrenzing gebruik identificatiegegevens door...

Financiële ondernemingen en de Belastingdienst mogen gegevens opvragen over houders van bijvoorbeeld bankrekeningen of personen van...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Tools

E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
Videocollege
20 minuten
Publicatiedatum: 21-12-2017
AVG: Data-protection Impact Assessment
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 20-12-2017

Vraag en antwoord

Mag een werkgever werknemers testen op drank-, drugs- of medicijngebruik?
Een werkgever kan verschillende redenen hebben om medewerkers te willen testen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen. Bijvoorbeeld omdat hij de veiligheid op de werkvloer wil waarborgen of ervoor wil zorgen dat de werkzaamheden op een goede manier worden uitgevoerd. Wet Bij... Lees het hele antwoord