Werken met persoonsgegevens

WBP is vervangen door AVG

De privacywetgeving is in Nederland aangepast, waardoor de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) sinds 25 mei 2018 is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u op de themapagina over de AVG.

Bewust omgaan met persoonsgegevens

De AVG geeft de burger – nog meer dan de WBP al deed – het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Dat betekent dat uw organisatie heel bewust met het verwerken van persoonsgegevens moet omgaan.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of de AVG op de juiste manier wordt toegepast en nageleefd. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over privacyvraagstukken.

 

Tools

E-learning

AVG: Data-protection Impact Assessment
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 20-12-2017
AVG: functionaris voor de gegevensbescherming
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 19-12-2017

Vraag en antwoord

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?
Volgens de AVG mag u inderdaad geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de volgende uitzonderingssituaties moen bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt worden. De persoon heeft uitdrukkelijke... Lees het hele antwoord