Werken met persoonsgegevens

Organisaties mogen niet zomaar persoonsgegevens voor willekeurige doeleinden opvragen en gebruiken. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018  luistert het gebruik van persoonsgegevens nog nauwer. Nog meer dan de WBP al deed, geeft de AVG de burger het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Dat betekent dat uw organisatie heel bewust met het verwerken van persoonsgegevens moet omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of de AVG op de juiste manier wordt toegepast en nageleefd. Meer informatie hierover vindt u op de themapagina over de AVG.

 

Tools

E-learning

AVG: Data-protection Impact Assessment
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 20-12-2017
AVG: functionaris voor de gegevensbescherming
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 19-12-2017

Vraag en antwoord

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?
Volgens de AVG mag u inderdaad geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de volgende uitzonderingssituaties moen bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt worden. De persoon heeft uitdrukkelijke... Lees het hele antwoord