Loog werknemer op cv? Werkgever mag loon terugvorderen

Als een werknemer heeft gelogen op zijn cv, is er sprake van bedrog. Een werkgever mag dan de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk vernietigen en het betaalde loon terugvorderen. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad.

1 april 2020 | Door redactie

Een werkgever mag een werknemer ontslaan op staande voet als hij daar dringende redenen voor heeft, bijvoorbeeld  als een werknemer loog op zijn cv. De werkgever in de rechtszaak nam echter een andere route: hij vernietigde de arbeidsovereenkomst en eiste het betaalde loon terug. De ontslagen werknemer was namelijk aangenomen als directeur zorg van zijn zorgorganisatie. Volgens zijn cv had de werknemer een aantal opleidingen gedaan bij beroepsverenigingen en stond hij als psychotherapeut in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Later bleek echter dat hij verschillende opleidingen niet had gevolgd, dat hij niet bekend was bij beroepsverenigingen en hij nooit een BIG-registratie heeft gehad. De laatste was een eis voor de functie.

Arbeidsovereenkomst mag vernietigd worden bij bedrog

Volgens de Hoge Raad is er sprake van bedrog als een werknemer liegt of dingen verzwijgt om aangenomen te worden. De werkgever mag dan de arbeidsovereenkomst vernietigen. Die vernietiging werkt terug tot het moment dat de arbeidsovereenkomst werd gesloten, waardoor deze juridisch gezien nooit heeft bestaan. De werknemer heeft het loon daardoor tijdens zijn werkzaamheden onterecht ontvangen en moet het terugbetalen. Als de werkgever voordeel heeft gehad van de arbeidsovereenkomst, kan hij dat voordeel verrekenen met de terugbetaling.

Hoge Raad, 7 februari 2020, ECLI (verkort): 213