Liegen over vakantie vanwege oranje reisadvies? Ontslag!

Als een werknemer over zijn vakantie liegt om te voorkomen dat hij zijn loon verliest omdat hij in quarantaine zou moeten, kan dit leiden tot een ontslag wegens verwijtbaar handelen. Ook kan hij het recht op de transitievergoeding verliezen.

24 december 2020 | Door redactie

Dit jaar waren de vakanties van werknemers een ‘hot topic’ binnen organisaties. Werkgevers stelden beperkende reisvoorschriften op, om te voorkomen dat werknemers op vakantie een besmetting met het coronavirus zouden oplopen of bij thuiskomst in quarantaine zouden moeten. Een populair voorschrift is dat een werknemer die afreist naar een land waarvoor een oranje of rode kleurcode als reisadvies geldt, geen loon ontvangt als hij door een verplichte quarantaine langer afwezig is dan gepland. Dit voorschrift speelde een rol in een recente zaak bij de kantonrechter in Zwolle, waarbij de rechter gevraagd werd om te oordelen over vakantieleugens van een ambtenaar.

Leugens over vakantie om loon te behouden

De ambtenaar – een beveiliger van een penitentiaire inrichting – was afgelopen zomer op vakantie geweest naar Turkije, waarvoor op moment van vertrek code oranje gold. De werkgever had via een reglement gewaarschuwd dat een quarantaine na het afreizen naar een oranje land voor risico van de werknemer zou komen; hij zou geen loon krijgen. De werknemer vertelde daarom achteraf dat hij naar Griekenland en Duitsland was geweest. Deze landen hadden geen oranje of rode kleurcode. De werknemer loog meermaals over zijn vakantiebestemming en liet ook nog eens een reisverklaring vervalsen om te bewijzen dat hij niet naar Turkije was gevlogen. Omdat de werkgever twijfels had over het verhaal, liet hij nader onderzoek doen. Toen kwam de waarheid naar boven.

Gedrag komt niet overeen met gedragscodes

De werkgever verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer (ontslaggrond e). De rechter wees dit ontslagverzoek toe en oordeelde bovendien dat de werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld, waardoor hij ook het recht op de transitievergoeding verloor. De rechter woog de aard van de functie mee, evenals dat de werknemer als ambtenaar een eed had afgelegd en gebonden was aan gedragscodes. De werknemer had weliswaar een langdurig en onberispelijk dienstverband, maar hij had beter moeten weten toen hij de leugens verkocht en het reisdocument liet vervalsen.
Rechtbank Overijssel, 21 december 2020, ECLI (verkort): 4497