Einde van STAP-budget voor opleidingen, wat nu?

17 november 2023 | Door redactie

15 november konden zowel werkenden als niet-werkenden voor het laatst een aanvraag indienen voor budget van de opleidingssubsidie Stimulering van de arbeidsmarktpositie (STAP). Toch komt er ook in 2024 een regeling voor individuele scholing.

Sinds de introductie van de STAP-subsidie in 2022 is er veel kritiek geleverd op de regeling. Het doel was om de arbeidsmarkt te verstevigen. Mensen konden met het subsidiegeld zich bijvoorbeeld laten omscholen naar een sector of beroepsgroep met meer toekomstperspectief. In de praktijk ging het geld vaak naar opleidingen en cursussen die iemands arbeidsmarktpositie onvoldoende verbeterden. Vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik werd de subsidieregeling verschillende keren aangepast. Uiteindelijk besloot het kabinet om STAP na dit jaar weg te bezuinigen. Afgelopen woensdag werd het laatste tijdvak geopend en opnieuw was het budget in een mum van tijd op.

Nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing

Door het afschaffen en dit jaar verlagen van het STAP-budget blijft er veel geld over. De politiek erkent dat een leven lang ontwikkelen (LLO) noodzakelijk blijft en wil daarom een alternatief. Het demissionaire kabinet liet eerder al weten dat de resterende STAP-middelen van ruim € 73 miljoen worden ingezet voor een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing. Dit geld zou terechtkomen bij de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De SLIM-subsidie is aan te vragen door werkgevers, niet door burgers.
Wat de tijdelijke regeling precies gaat inhouden, is nog niet bekend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt momenteel hoe de overgebleven miljoenen kunnen worden ingezet om de komende vier jaar scholing binnen ‘maatschappelijk cruciale sectoren’ te subsidiëren. Het ministerie hoopt hier in het eerste kwartaal van 2024 helderheid over te kunnen scheppen.

Diverse andere regelingen voor werknemers en werkgevers

Werknemers kunnen nog wel op andere regelingen terugvallen, zoals het levenlanglerenkrediet, een eigen scholingspotje via de cao of sectorale of regionale regelingen. Ook kunnen ze aankloppen bij hun werkgever, die bij verplichte scholing de kosten moet betalen (artikel). Organisaties kunnen van diverse scholingssubsidies (artikel) gebruikmaken, zoals de eerdergenoemde SLIM, maar ook de subsidie praktijkleren en eventuele financiële bijdragen van opleidings- en ontwikkelingsfondsen.