Frequent ziekteverzuim geen ontslaggrond

25 oktober 2013 | Door redactie

Als uw werknemer zeer regelmatig afwezig is door ziekte, mag u hem of haar niet zomaar ontslaan, zelfs niet als het verzuim oploopt tot maar liefst een derde van de werktijd. De kantonrechter heeft bepaald dat dit soort verzuim valt onder de risicosfeer van de werkgever als er geen dringende financiële of organisatorische problemen ontstaan.

Een werkgever was naar de kantonrechter in Arnhem gestapt met het verzoek om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. De betreffende werknemer had zich namelijk erg vaak ziek gemeld. Zijn ziekteverzuimpercentage was 36% in 2011, 40% in 2012 en 26% in 2013. Elke keer had de werknemer weer een andere reden om zich ziek te melden. Hij had bijvoorbeeld last van zijn rug of ogen, maar hij had ook een maagverkleining ondergaan en zijn blindedarm was verwijderd. 

Ziekteverzuim is werkgeversrisico

De rechter was van mening dat de werkgever en de werknemer er alles aan hadden gedaan om het ziekteverzuim aan te pakken, maar helaas zonder succes. Het ziekteverzuim bleef daarmee gewoon in de risicosfeer van de werkgever vallen. Alleen als het frequente ziekteverzuim grote gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces, is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden.

Onvoldoende financiële problemen door verzuim

De werkgever had echter meerdere oproep- en uitzendkrachten beschikbaar om het werk van de zieke werknemer op te vangen. Daarnaast konden werknemers op een andere afdeling ook werkzaamheden overnemen. De werkgever kreeg dus wel te maken met enige financiële en organisatorische problemen, maar de rechter oordeelde dat deze niet ernstig genoeg waren om daarvoor de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden.
Kantonrechter Arnhem, 9 september 2013, ECLI (verkort): 3060

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!