Werkgevers mogen OR-leden niet ontslaan

16 november 2010 | Door redactie

Zolang een werknemer lid is van de ondernemingsraad (OR) van een organisatie geldt voor hem in principe een algeheel ontslagverbod. Een werkgever mag een ex-lid van de OR de eerste twee jaar na zijn lidmaatschap alleen ontslaan met toestemming van de kantonrechter. Het verschil tussen deze twee vormen van ontslagbescherming speelde onlangs de hoofdrol in een rechtszaak bij de kantonrechter in Almelo.

Leden van een OR moeten de belangen van de werknemers in een organisatie onbevangen kunnen vertegenwoordigen. Daarom krijgen zij ontslagbescherming. In deze rechtszaak diende een werkgever bij de kantonrechter in Almelo een verzoek in om een werknemer te ontslaan. De werknemer had weliswaar zitting gehad in de OR, maar die medezeggenschapsraad zou per 1 januari 2010 zijn opgeheven. Ontslag was dus wel mogelijk, mits de kantonrechter toestemming zou geven. De werkgever was ervan overtuigd dat die toestemming zou volgen, omdat het ontslag niet te maken had met de voormalige werkzaamheden van de werknemer voor de OR.

Ontslagbescherming voor OR-lid

De werknemer vond dat hij helemaal niet ontslagen kon worden: de OR was formeel nooit opgeheven. Omdat hij ten tijde van de rechtszaak nog officieel OR-lid was, gold voor hem een algeheel ontslagverbod. De kantonrechter besloot dat de OR formeel inderdaad nog bestond. Van toestemming voor ontslag kon daarom geen sprake zijn.
Kantonrechter Almelo, 30 augustus 2010, LJN: BN5579