Misselijkheid door stress leidt tot ontslag

7 april 2016 | Door redactie

Heeft een werknemer last van te hoge werkstress, dan zal de werkgever maatregelen moeten nemen om die stress te verminderen. In een recente rechtszaak zorgde stress er zelfs voor dat een werknemer moest overgeven tijdens een presentatie met externen. Dat leidde ertoe dat de werkgever hem wilde ontslaan. De rechter vond echter dat de werkgever meer had kunnen doen en oordeelde dat hij verwijtbaar had gehandeld.

Een werknemer van een bierbrouwerij moest een presentatie houden voor een aantal externen, maar vluchtte tijdens de presentatie de zaal uit om over te geven. Dat kwam omdat de werknemer naar aanleiding van eerdere contacten een gespannen relatie had met één van die externen. De werknemer meldde zich na de prestentatie ziek. Twee dagen later hadden werkgever en werknemer een gesprek over het voorval. Dat vatte de werkgever later samen in een brief waarin stond dat de werkgever het gedrag van de werknemer onacceptabel en schadelijk vond voor de reputatie van de brouwerij. Ook zou de werknemer overwegen om de organisatie te verlaten.

Geen ziekte maar een arbeidsconflict

De werknemer schreef hierop een brief aan de werkgever en aan de externe om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag. Hij gaf ook aan dat hij nog bij de organisatie wilde blijven werken. Nadat de werknemer zich beter had gemeld, wilde de werkgever het dienstverband beëindigen (tool). Een maand later was er volgens de bedrijfsarts geen sprake meer van arbeidsongeschiktheid door ziekte, maar ging het om een arbeidsconflict. Ook de werknemer was het zat en eiste een ontslagvergoeding van € 125.000. De werkgever gaf daarop weer aan graag te willen dat de werknemer zou re-integreren en eventueel een mediator in te willen schakelen. Toch kwam hij er niet uit met de werknemer en stapte naar de kantonrechter voor ontbinding van het contract.

Billijke vergoeding van € 20.000

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst aangezien een toekomstige samenwerking geen optie was. Daarbij was er wel sprake van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werkgever vanwege de gang van zaken rondom het incident.  Hij had bijvoorbeeld de stress (tool) van de werknemer moeten reduceren. Het gevolg daarvan was dat de werkgever niet alleen de transitievergoeding moest betalen, maar ook een billijke vergoeding van € 20.000.
Rechtbank Overijssel, 21 januari 2016, ECLI (verkort): 212