UWV introduceert werkwijzer Poortwachter

4 april 2017 | Door redactie

UWV heeft onlangs de werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd. De werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers.

Uiterlijk in de 93e ziekteweek kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen (tool) bij UWV. Het uitvoeringsinstituut toetst dan of hij voldoende gereïntegreerd is. Is dit niet het geval, dan kijkt UWV of de werkgever en de werknemer in de eerste twee ziektejaren gezamenlijk voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd om de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Voorgaande wordt ook wel de Poortwachtertoets genoemd. De werkwijzer Poortwachter (pdf) beschrijft de aandachtspunten voor werkgevers in de eerste twee ziektejaren en geeft aan waar UWV bij de Poortwachtertoets op let.

Opvolger van de werkwijzer RIV-toets in de praktijk

De werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer RIV-toets in de praktijk uit 2011. In de nieuwe (geactualiseerde) werkwijzer is er meer aandacht voor de inzet van re-integratie tweede spoor (tool) en wordt er uitleg gegeven over de re-integratie van bijzondere arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten, payrollwerknemers en werknemers voor wie de AOW-gerechtigde leeftijd nadert. Ook zijn de aandachtspunten voor het voorkomen van een loonsanctie in de werkwijzer verwerkt.