SER: stroomschema voor de OR bij faillissement

24 maart 2016 | Door redactie

Over de medezeggenschap bij een faillissement (of surseance van betaling) bestaat veel onduidelijkheid. Daarom stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) nu een stroomschema beschikbaar dat die rol inzichtelijk maakt. Het schema is bedoeld voor werkgevers, werknemers, curatoren en ondernemingsraden (OR’en).

Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. Om die reden publiceert de SER op verzoek van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn vóór, tijdens en na een faillissementsprocedure (tool). Het stroomschema bevat niet alleen hoofdlijnen, maar ook veel achtergrondinformatie.

CBM-advies leidt tot meer voorlichting rond faillissement

De CBM bracht in december advies uit aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werknemers meer bij een faillissement te betrekken. Onwetendheid over de rol van werknemers en stem van de OR hierbij speelt een belangrijke beperkende factor. In het advies liet de CBM weten meer voorlichting te willen geven over de toepassing van medezeggenschapsregels. Het stroomschema (pdf) van de SER is daarvan een eerste uitwerking. Ook moet er meer aandacht komen voor medezeggenschap bij de scholing van curatoren.

Link tussen faillissement en Wet op de ondernemingsraden

In het stroomschema vinden OR-leden handige aanknopingspunten die de brug slaan tussen een faillissement en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Onder andere het adviesrecht, het instemmingsrecht en het informatierecht van de ondernemingsraad zijn van toepassing vóór, tijdens en ná de faillietverklaring.