Definitieve sociale premies 2024 bekend

20 november 2023 | Door redactie

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2024 zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

De kosten voor de sociale verzekeringen voor 2024 staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die is gepubliceerd in de Staatscourant. Alleen de hoge Aof-premie wijkt af van de voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend waren gemaakt. De overige premies zijn hetzelfde gebleven.

Maximumpremieloon 2024 is ook bekend

Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. Dat is in 2024 € 71.628 op jaarbasis, in 2023 is dat nog € 66.956. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Premie

2023

2024

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90% 

Nabestaandenfonds (ANW)

0,10%

0,10% 

Awf-laag

2,64%

2,64% 

Awf-hoog

7,64%

7,64% 

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,68%

0,68% 

Aof-kleine werkgevers

5,82%

6,18%

Aof-grote werkgevers

7,11%

7,54%

Uniforme opslag kinderopvang (Aof)

0,50%

0,50% 

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)

1,53%

1,22%