Kleine, middelgrote of grote werkgever in 2017?

12 oktober 2016 | Door redactie

De grens tussen een kleine en middelgrote werkgever en tussen een middelgrote en grote werkgever voor de Werkhervattingskas voor 2017 zijn bekend. Die grenzen hangen af van het gemiddelde premieplichtige loon. In 2017 is dat € 32.200.

De loonsom van een organisatie in 2015 bepaalt of de organisatie voor de Werkhervattingskas (Whk) wordt gezien als klein, middelgroot of groot. Dat bepaalt vervolgens of zij voor de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) een individuele premie betaalt of een premie die (deels) gebaseerd is op de instroom in de ZW en WGA. Voor 2017 is het gemiddelde premieplichtige loon € 32.200. De grenzen tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn daardoor:

  • Grens klein/middelgroot is (10 × € 32.200) = € 322.000.
  • Grens middelgroot/groot is (100 × € 32.200) = € 3.220.000.

Grootte organisatie bepaalt premie

Als uw organisatie een grote werkgever is, betaalt zij een individuele premie die geheel gebaseerd is op de instroom in de ZW en WGA vanuit uw organisatie. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van de individuele premie en de sectorpremie. Bij de berekening wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtige loon van 2011 tot en met 2015.
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en ZW, betalen geen premie voor de collectieve verzekering van UWV.