Kort verzuim is voorbode voor langdurig verzuim

9 augustus 2023 | Door redactie

Veel werkgevers melden een enkel dagje ziekteverzuim door een werknemer niet bij de arbodienst. Regelmatig kort verzuim leidt echter regelmatig tot langdurig verzuim, dus is het belangrijk voor de werkgever om het kort verzuim toch te laten registreren.

De meeste organisaties ervaren het melden van kort verzuim (korter dan een week) als een onnodige administratieve handeling. Volgens de regels moet een werkgever uiterlijk in de eerste week van ziekte hiervan melding doen (tool) bij de arbodienst. Bij een werknemer die regelmatig kort verzuimt, is de kans echter groot dat hij op den duur een keer uitvalt vanwege langdurig ziekteverzuim. De arbodienst kan hier een signalerende rol bij spelen.

Frequent kort verzuim leidt vaak tot langdurig verzuim

Als een werknemer zich frequent voor korte duur ziek meldt, kan dat erop wijzen dat hij moeite heeft het werk structureel vol te houden. Dit kan komen door privéproblemen (scheiding, mantelzorg, schulden (toolbox)), problemen op of met het werk of door medische klachten van lichamelijke of psychische aard (toolbox). Deze oorzaken kunnen uiteindelijk allemaal leiden tot langdurig ziekteverzuim. 

Vang de signalen voor langdurig verzuim op

Een werkgever die met zijn werknemer in gesprek gaat over frequent verzuim (tool) heeft de mogelijkheid tijdig in te grijpen. Dit is voor zowel de werkgever als de werknemer een mooi gegeven. De werkgever krijgt niet te maken met langdurig verzuim en de werknemer voelt zich ondersteund. Iedereen kan weleens een dagje (of twee) ziek zijn, maar als een werknemer zich voor een derde keer in een jaar ziek meldt, is het tijd voor een goed gesprek. Ook als het bekend is dat de werknemer een chronische aandoening heeft, kan zo'n gesprek waardevol zijn.