Nieuw anoniem meldpunt voor hulp verslaafde werknemers

18 januari 2022 | Door redactie

Werknemers die te kampen hebben met verslavingsproblematiek trekken niet of veel te laat aan de bel. Daardoor stijgt de kans op langdurig verzuim en nemen de kosten voor werkgevers toe. Een nieuw platform waar werknemers anoniem hulp kunnen zoeken, moet hier verandering in brengen.

Van de rond de twee miljoen verslaafden die Nederland kent, is een deel gewoon actief op de arbeidsmarkt in een betaalde baan, soms in een hoge functie met veel verantwoordelijkheid en een hoog salaris. Toch is er weinig bekend over verslaving op het werk en dat komt voor een deel door schaamte en de angst voor baanverlies. Verslaafde werknemers zoek daardoor niet of nauwelijks hulp, en al helemaal niet bij de eigen leidinggevende of werkgever, met als gevolg risico van verzuim. Verslaving op het werk komt voor in alle functies en bij alle leeftijden. Hoe hoger de functie en hoe meer status, des te hoger de drempel om ermee naar buiten te komen en hulp te zoeken. Het nieuwe platform anoniemezorg.nl moet de drempel verlagen; hier kunnen verslaafde werknemers zich anoniem melden voor hulp.

Meldpunt ook voor collega en leidinggevende

Bij het platform anoniemezorg.nl kunnen niet alleen verslaafde werknemers zich melden, maar ook hun collega’s, leidinggevenden en partners die zich zorgen maken of misschien een vermoeden hebben. Naast schaamte en angst voor baanverlies hebben veel verslaafde ook de neiging hun probleem te ontkennen. Ze functioneren immers nog. Dat maakt het lastig hen erop aan te spreken. Werkgevers kunnen zich daarom ook aansluiten bij het platform. Daarmee krijgen alle werknemers toegang en kunnen zij er terecht voor advies, hulp en informatie bijvoorbeeld over het aangaan van het gesprek of de mogelijkheden voor doorverwijzing naar hulpverlening. Dat kan anoniem en zonder dat de bedrijfsarts of hr-medewerker ervan op de hoogte hoeft te zijn.  

Verslaving is een ziekte

Voor werkgevers is het goed om te weten dat verslaving wordt gezien als een ziekte. De werkgever heeft dus een zorgplicht en moet als er eenmaal sprake is van ziekteverzuim zich inspannen voor de re-integratie van de werknemer. Daarnaast is het voor werkgevers vanuit de Arbowet verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Werknemers die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen  op het werk verschijnen vormen een risico voor zichzelf en voor anderen op de werkvloer. De kans op fouten en slordigheid neemt toe, net als het risico van betrokkenheid bij een arbeidsongeval. Werkgevers mogen regels stellen voor het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op het werk. Die kunnen ze vastleggen in een ADM-beleid.

Meer informatie over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op het werk vindt u in de toolbox Zo pakt u alcohol- en drugsgebruik op het werk aan.