Jaarlijks indexeren onbelaste vrijwilligersvergoeding

Per 1 januari 2020 wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks geïndexeerd, zo blijkt uit het Belastingplan 2020 dat is gepubliceerd op Prinsjesdag. Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 had de Eerste Kamer hiervoor al een motie aangenomen.

17 september 2019 | Door redactie

Sinds 1 januari 2019 kan uw organisatie een maximale onbelaste vergoeding geven van € 170 per maand en € 1.700 per jaar aan een vrijwilliger. Over deze vergoeding is de vrijwilliger geen belasting en premie volksverzekeringen verschuldigd. Daarnaast hoeft uw organisatie over deze vergoeding ook geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Per 1 januari 2020 worden deze bedragen jaarlijks geïndexeerd.

Afronden van de bedragen na indexering

Bij de indexering houdt de overheid wel rekening met een afronding. Na indexering wordt het bedrag van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per kalenderjaar afgerond op een veelvoud van € 100. Dit betekent dat de bedragen niet ieder jaar zullen wijzigen. 

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht