Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

2 augustus 2022 | Door redactie

Vanaf vandaag hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Het is niet de enige verlofvorm waar werknemers gebruik van kunnen maken rond de eigen bevalling of die van een partner.

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt de soms lastig uit elkaar te houden verlofvormen. Hieronder een overzicht van de verlofvormen rond de geboorte van een kind op volgorde.

Werkneemsters die (gaan) bevallen van een kind hebben recht op:

 • Minimaal 4 en maximaal 6 weken zwangerschapsverlof (en minimaal acht en maximaal tien weken bij een meerling)
  De hoogte van de uitkering bedraagt 100% van het zogeheten dagloon, maar niet meer dan 100% van het maximumdagloon (per 1 juli 2022: € 232,90 bruto per dag). De werkgever vraagt de uitkering aan (tool) en ontvangt deze tijdens het verlof. Gedurende het verlof betaalt de werkgever het loon gewoon door. Verdient de werkneemster meer dan de uitkering, dan kan de werkgever ook het meerdere betalen. Een cao of eigen regeling kan dit zelfs verplichten.
 • Minimaal 10 weken bevallingsverlof
  Na de bevalling start het bevallingsverlof van minimaal tien weken. De totale verlofperiode van zwangerschaps- en bevallingsverlof is altijd minimaal 16 weken; de dagen die de werkneemster minder opneemt dan de maximale zes weken zwangerschapsverlof, mogen opgeteld worden bij het bevallingsverlof. De hoogte van de uitkering is gelijk aan die van het zwangerschapsverlof.
 • 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken deels betaald
  Beide partners hebben recht op ouderschapsverlof (tool) van maximaal 26 maal de arbeidsduur per week, op voorwaarde dat het kind bij de werknemer woont en nog geen 8 jaar is. De werknemer heeft voor 9 van de 26 verlofweken recht op een uitkering van UWV. Voorwaarde is dat de 9 weken in het eerste levensjaar van het kind vallen. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon.

Werknemers van wie de partner bevalt hebben recht op:

 • 1 dag calamiteitenverlof
  Een partner wiens vrouw gaat bevallen, heeft recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof (tool). Het verlof wordt gebruikt op de dag van de bevalling. De werkgever betaalt tijdens het verlof het volledige loon door.
 • 1 week geboorteverlof
  Na de bevalling hebben partners recht op doorbetaald geboorteverlof (tool) van maximaal één keer de arbeidsduur per week.
 • 5 weken aanvullend geboorteverlof
  Dit is in één keer of verspreid op te nemen. Wel moet de werknemer het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na de geboorte opnemen. UWV betaalt tijdens het verlof een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Wel kan in de cao zijn afgesproken dat de werkgever de uitkering aanvult.
 • 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken deels betaald

Bijlagen bij dit bericht