Werken met persoonsgegevens

Organisaties mogen niet zomaar persoonsgegevens voor willekeurige doeleinden opvragen en gebruiken. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) luistert het gebruik van persoonsgegevens nog nauwer.

De AVG geeft de burger het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Dat betekent dat uw organisatie heel bewust met het verwerken van persoonsgegevens moet omgaan, en bijvoorbeeld bij het lekken van persoonsgegevens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet inlichten. De AP controleert ook of de AVG op de juiste manier wordt toegepast en nageleefd.

Uitgelicht

Moet de OR instemmen met een bewaartermijn van...

Onze OR is verzocht om instemming met verlenging van de bewaartermijn van opgelegde disciplinaire maatregelen in het personeelsdossier...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van donateurs?

Onze stichting verwerkt gegevens van donateurs. Dat willen wij natuurlijk volgens de AVG doen. Hoe moeten wij dit registreren in het...

Vraag en antwoord
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Is een lijst met namen op het bedrijfsnetwerk...

Op ons bedrijfsnetwerk staat een lijst met de namen en telefoonnummers van medewerkers. Is dat in strijd met de AVG?

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Mag een werkgever werknemers testen op drank-,...

Onze directie speelt met de gedachte om medewerkers periodiek te testen op het gebruik van drank, drugs en medicijnen. Mag dit zomaar?

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Toolboxen

De AVG implementeren in 8 stappen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 15-08-2019

U ziet snel welke documenten u moet opstellen, en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, vindt u een hulpmiddel in deze toolbox.

Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 05-11-2019

Met deze toolbox controleert u hoe uw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet, of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en hoe u uw privacymanagement naar...

Tools

Verdiepingsartikelen

Aansprakelijkheid voor garderobes en lockers op kantoor

Werkplek 5 minuten | 07-07-2021

Vaak treft u bij garderobes, en soms ook bij kluisjes en in kleedkamers, een bordje aan met een tekst als ‘De directie is niet aansprakelijk...

Voorkom interne fraude - splits de taken offline en online

Fraude 6 minuten | 07-07-2021

Wilt u interne fraude voorkomen, dan is het geen goed idee om alle verantwoordelijkheden aan één persoon te geven. Door deze te verdelen ove...

Nieuw voorbeeldreglement van ser nog beter toepasbaar in OR-praktijk

Ondernemingsraad 4 minuten | 07-05-2021

Iedere OR is verplicht om een reglement te maken met regels voor een correct verloop van de OR-verkiezingen en voor een goede werkwijze van...

Infographics

Anoniem solliciteren

Werving en selectie Publicatiedatum 26-04-2021

Bij anoniem solliciteren worden in het cv, de sollicitatiebrief en/of het sollicitatiesysteem een aantal persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat de identiteit van...

Back-ups maken

Kantoorsoftware Publicatiedatum 28-12-2020

De meeste organisaties hebben wel een vorm van back-up. Maar of die back-up voldoet, blijkt vaak pas wanneer de gegevens echt nodig zijn. Heeft u uw back-ups goed georganiseerd?...

Data en hardware vernietigen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 14-09-2020

Er liggen heel wat oude of ongebruikte datadragers op uw kantoor. Mogen die gegevens in verkeerde handen vallen? Er zijn grofweg drie manieren om veilig van oude datadragers...

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 11-09-2020

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

Vraag en antwoord

Heeft de AVG iets veranderd aan de bewaartermijnen?
Bewaartermijnen van de gegevens vloeien hoofdzakelijk voort uit wetgeving, zoals de Belasting- en Archiefwet. De volgende termijnen gelden: Fiscale basisgegevens: de basisgegevens uit uw administratie, zoals de in- en verkoopadministratie, moet u minimaal 7 jaar bewaren op grond van... Lees het hele antwoord