Werken met persoonsgegevens

Organisaties mogen niet zomaar persoonsgegevens voor willekeurige doeleinden opvragen en gebruiken. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) luistert het gebruik van persoonsgegevens nog nauwer.

De AVG geeft de burger het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Dat betekent dat uw organisatie heel bewust met het verwerken van persoonsgegevens moet omgaan, en bijvoorbeeld bij het lekken van persoonsgegevens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet inlichten. De AP controleert ook of de AVG op de juiste manier wordt toegepast en nageleefd.

Uitgelicht

Moet de OR instemmen met een bewaartermijn van...

Onze OR is verzocht om instemming met verlenging van de bewaartermijn van opgelegde disciplinaire maatregelen in het personeelsdossier...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van donateurs?

Onze stichting verwerkt gegevens van donateurs. Dat willen wij natuurlijk volgens de AVG doen. Hoe moeten wij dit registreren in het...

Vraag en antwoord
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Is een lijst met namen op het bedrijfsnetwerk...

Op ons bedrijfsnetwerk staat een lijst met de namen en telefoonnummers van medewerkers. Is dat in strijd met de AVG?

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Mag een werkgever werknemers testen op drank-,...

Onze directie speelt met de gedachte om medewerkers periodiek te testen op het gebruik van drank, drugs en medicijnen. Mag dit zomaar?

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Toolboxen

De AVG implementeren in 8 stappen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 15-08-2019

U ziet snel welke documenten u moet opstellen, en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, vindt u een hulpmiddel in deze toolbox.

Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 05-11-2019

Met deze toolbox controleert u hoe uw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet, of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en hoe u uw privacymanagement naar...

Tools

Verdiepingsartikelen

Opslag in de VS niet zonder meer veilig volgens Europese regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 5 minuten | 09-09-2020

Werknemers werken meer online, software draait steeds vaker in de webbrowser en bestanden worden online opgeslagen. Veel softwarebedrijven z...

Mijn thuiswerksysteem is onveilig, wat nu?

Cybercrime 6 minuten | 22-05-2020

Werknemers werken massaal thuis. De tips en trucs over veilig thuiswerken vliegen u om de oren. Maar wat als het fout gaat? Ondanks uw voorz...

Privacy in tijden van corona: Europese regels zijn ver weg

Privacy op het werk 6 minuten | 20-04-2020

Vrijwel alle organisaties in Nederland, en daarbuiten uiteraard, kampen in deze tijden met vragen over privacy. Mag u de temperatuur van uw...

Infographics

Back-ups maken

Kantoorsoftware Publicatiedatum 28-12-2020

De meeste organisaties hebben wel een vorm van back-up. Maar of die back-up voldoet, blijkt vaak pas wanneer de gegevens echt nodig zijn. Heeft u uw back-ups goed georganiseerd?...

Data en hardware vernietigen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 14-09-2020

Er liggen heel wat oude of ongebruikte datadragers op uw kantoor. Mogen die gegevens in verkeerde handen vallen? Er zijn grofweg drie manieren om veilig van oude datadragers...

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 11-09-2020

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

Personeelsdossier

Personeelsdossier Publicatiedatum 18-12-2019

In een personeelsdossier slaat de werkgever gegevens van een werknemer op. Zowel een papieren personeelsdossier als een digitaal personeelsdossier is mogelijk.

Vraag en antwoord

Heeft de OR instemmingsrecht bij de aanschaf van een personeelssysteem?
Of de aanschaf van het nieuwe systeem op zichzelf al instemmingsplichtig is, is afhankelijk van de functies ervan. Het instemmingsrecht is inderdaad van toepassing als het gaat om voorzieningen die gebruikt (kunnen) worden voor de ‘waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag... Lees het hele antwoord