Fiscale behandeling van gezonde lunch voor werknemers

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën geeft in antwoord op Kamervragen aan dat werkgevers die personeel gezond willen laten eten hierin met belastingmaatregelen worden ondersteund. Hij zet de (bestaande) maatregelen op een rij.

6 september 2021 | Door redactie

Naar aanleiding van berichten in de media over de uitspraak van Rechtbank Den Haag dat een gezonde lunch niet onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt, werden Kamervragen gesteld. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën zet in antwoord hierop uiteen welke belastingmaatregelen er gelden om een gezonde lunch te ondersteunen. 

‘Eindheffing is geen strafheffing’

Zowel loon in geld als loon in natura (zoals verstrekte maaltijden) is belast met loonbelasting. De werkkostenregeling (WKR) in de loonbelasting kent echter een aantal gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte. Die vrije ruimte kan de werkgever naar eigen inzicht inzetten om zijn werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen te geven. Is de vrije ruimte helemaal gevuld, dan wordt over het meerdere een eindheffing van 80% geheven. Dit is geen strafheffing, geeft de staatssecretaris aan, maar vergelijkbaar met een gemiddeld marginaal inkomstenbelastingtarief (circa 44%). 

Forfaitaire waardering voor maaltijden op de werkplek

Daarnaast gelden er nog specifieke waarderingen voor verstrekkingen op de werkplek. Voor maaltijden op de werkplek geldt dat deze in beginsel forfaitair op € 3,35 (in 2021) per maaltijd worden gewaardeerd. Daarnaast kan de werkgever maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter onbelast vergoeden of verstrekken. Voor consumpties, niet zijnde maaltijden, zoals groente en fruit op de werkplek geldt dat deze op nihil worden gewaardeerd. Werkgevers die personeel gezond willen laten eten worden hiermee tegemoetgekomen ten opzichte van de reguliere belastingheffing, aldus de staatssecretaris. 

Veel ruimte voor gezonde maaltijden

Volgens de bewindsman biedt de wet hiermee al veel ruimte om gezonde maaltijden aanzienlijk lager te belasten dan regulier loon. De loonbelasting kent daarnaast een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen (infographic), maar deze is bedoeld voor arbovoorzieningen waarin de werkgever moet voorzien. Denk hierbij aan schoenen met stalen neuzen voor in de bouw of een ergonomisch verantwoorde bureaustoel voor kantoorwerk. Geen gezonde lunches dus.